> Nieuws

Nieuws

#hbo2025

Meer honours- en excellentietrajecten binnen de bacheloropleiding, meer Associate Degree-opleidingen, meer professionele masters en meer deeltijdaanbod als belangrijke gezamenlijke onderwijsambitie richting 2025.

20-05-2015 | Lees meer
Educatie in het woordenboek

Van alle werknemers zegt 23 procent dat zij nieuwe kennis of vaardigheden missen die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om technologische en organisatorische kennis en vaardigheden.

19-05-2015 | Lees meer
Logo Benelux

Gistermiddag is het besluit goedgkeurd waardoor bachelor- en masterdiploma's voortaan automatisch worden erkend in Belgie, Nederland en Luxemburg.

18-05-2015 | Lees meer
Minister Jet Bussemaker

Mbo-studenten kunnen binnenkort een nieuwe leerroute volgen die beter aansluit op het werk dat zij straks gaan doen. Nu zijn de beroepsopleidende (bol) en beroepsbegeleidende (bbl) leerwegen in het middelbaar beroepsonderwijs nog strikt gescheiden. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) wil af van dat strakke keurslijf.

06-05-2015 | Lees meer

Een MOOC over big history, een SPOC over wetenschappelijke integriteit en een blended learning omgeving over muziektheorie. Dit zijn voorbeelden van drie nieuwe projecten die nu ontwikkeld gaan worden door Nederlandse hoger onderwijsinstellingen. Minister Bussemaker (OCW) kent aan elf projecten subsidie toe vanuit de stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs. In totaal zijn er 45 voorstellen ingediend. 

06-05-2015 | Lees meer

Pagina's