> Nieuws

Nieuws

MBO raad logo

Een toekomstbestendig mbo kan worden gerealiseerd door vmbo-t/mavo en havo te integreren tot voorbereidend beroepsonderwijs.

30-04-2015 | Lees meer
Meetlint

NIDAP Onderzoek, dat op 20 maart 2015 is verschenen, toont aan dat werknemers maatwerk willen bij het volgen van een training of opleiding en kiezen daarbij massaal voor private opleiders.

23-04-2015 | Lees meer

De bedrijfstak van private opleiders is gegroeid naar een omzet van € 3,4 miljard per jaar. Op de algemene ledenvergadering van branchevereniging NRTO prees VNO-NCW voorzitter Hans de Boer deze bedrijfstak vanwege zijn omzet en inzet.

23-04-2015 | Lees meer
Studentenlijn.nl

De Landelijke Studentenvakbond start een website waar studenten terecht kunnen met al hun vragen over studiefinanciering, huisvesting of medezeggenschap.

21-04-2015 | Lees meer

Leerlingen en studenten in Nederland halen sneller een diploma dan voorheen. Maar het onderwijssysteem lijkt wel minder flexibel te worden en biedt mogelijk minder kansen. Dit constateert de Inspectie van het Onderwijs in De Staat van het Onderwijs - Onderwijsverslag 2013/2014.

20-04-2015 | Lees meer

Pagina's