> Aandacht voor statushouders

Aandacht voor statushouders

Vanuit AZC - ‘s Gravendeel zijn wij benaderd om informatie te geven over het Nederlandse schoolsysteem en de Nederlandse arbeidsmarkt.

De project leider van het LeerWerkLoket, Harry Nuijs, ging graag op dit verzoek in. Samen met een LeerWerkadviseur heeft hij een presentatie gegeven over verschillende onderwerpen die van belang zijn voor de vluchtelingen die in Nederland een toekomst willen opbouwen.  De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:  de verschillende taalniveaus, het Nederlandse schoolsysteem, de Nederlandse arbeidsmarkt, diplomawaardering en ‘Waar vind je welke informatie op het internet’.

De aanwezige casemanagers werken bij verschillende  AZC’s  in het land. Het is een leuke, betrokken en bevlogen groep mensen die de vluchtelingen graag verder willen helpen.  De casemanagers weten zelf ook al veel. Met onze informatie kunnen zij de statushouders nog beter begeleiden richting school en/of werk. Het blijft niet bij deze éénmalige bijeenkomst. Het is de bedoeling dat dit een vervolg krijgt, ook in samenwerking met de LeerWerkLoketten en AZC’s in de rest van het land.

Bij het landelijk LeerWerkLoket te Amsterdam staat het onderwerp vluchtelingen hoog op de agenda.