> Financiële regelingen

Financiële regelingen

Welke regelingen en subsidies zijn er voor leven lang ontwikkelen?

Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren, bestaan er verschillende regelingen waarvan een werkgever gebruik kan maken. Deze leveren vaak aanzienlijke voordelen op. We onderscheiden de volgende categorieën (“bouwblokken”):

A.      Subsidieregelingen landelijke overheid
B.      Belastingvoordelen
C.      Regelingen uitkerende instanties
D.      Gemeentelijke regelingen
E.      Sectorale regelingen

A. Subsidieregelingen landelijke overheid

1.Subsidieregeling Praktijkleren

Voor de werkgever die een praktijk- of leerwerkplaats aanbiedt is een subsidie beschikbaar van maximaal €2700,- per praktijk- of leerwerkplaats. Dit ter compensatie van de begeleiding op de werkvloer (bestemd voor erkende leerbedrijven). De subsidie kan aan het einde van het studiejaar aangevraagd worden ( in 2019 was dat van 2 juni tot 16 september).
Informatie en aanvragen https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

 

2.Tel mee met Taal

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook dit jaar kon er van 1 mei tot en met 31 mei weer subsidie worden aangevraagd voor cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden Informatie en aanvragen https://www.telmeemettaal.nl/

3.Slim regeling

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Informatie en aanvragen https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

 

B. Belastingvoordelen

1.Loonkostenvoordeel (LKV)

Subsidie als een werkgever een werkzoekende in dienst neemt die arbeidsgehandicapt is of bij aanvang dienstverband ouder is dan 56 jaar en uit een uitkeringssituatie komt. De werkgever heeft een doelgroep verklaring (aanvragen binnen 3 maanden na aanvang van het dienstverband) nodig om voor loonkostenvoordeel in aanmerking te komen. 

Informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-tegemoetkomingen-loondomein-wtl/tegemoetkoming-loonkosten-oudere-jongere-of-gehandicapte-werknemers/loonkostenvoordelen-lkv

2. Lage Inkomensvoordeel (LIV)

Subsidie voor de werkgever voor alle werknemers die hij in dienst heeft en die minder dan 125% van het minimumloon verdienen. De werkgever hoeft geen aanvraag te doen, maar ontvangt de tegemoetkoming automatisch in het volgende kalenderjaar van de belastingdienst. Voor kalenderjaar 2020 bedraagt de maximale vergoeding  €1.000,- per jaar.

Informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-tegemoetkomingen-loondomein-wtl/tegemoetkoming-loonkosten-oudere-jongere-of-gehandicapte-werknemers/lage-inkomensvoordeel-liv

 

3. Lage Inkomensvoordeel (Jeugd LIV)

Subsidie voor de werkgever met medewerkers t/m 20 jaar. Met het jeugd LIV ontvangt de werkgever automatisch in het volgende kalenderjaar een tegemoetkoming van de belastingdienst. Voor kalenderjaar 2020 worden deze bedragen gehalveerd.

Informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-tegemoetkomingen-loondomein-wtl/tegemoetkoming-loonkosten-oudere-jongere-of-gehandicapte-werknemers/tegemoetkoming-verhoging-minimumjeugdloon-jeugd-liv

 

C. Regelingen uitkerende instanties

1. Loonkostensubsidie

Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie van de gemeente als zij mensen met een arbeidsbeperking – waarvoor de gemeente verantwoordelijk is – in dienst nemen.

Zie: https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/toelichting-voordelen-en-regelingen/detail/loonkostensubsidie?friendlyurl=/werkgevers/werknemer-met-uitkering/voordelen-en-regelingen/detail/loonkostensubsidie

 

2. Loondispensatie

Loondispensatie voor Wajong gerechtigden: de werkgever betaalt niet het volle loon, maar slechts dat deel waarvoor de Wajong er productief is.

Zie: https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/toelichting-voordelen-en-regelingen/detail/minder-loon-wajonger-loondispensatie?friendlyurl=/werkgevers/werknemer-met-uitkering/voordelen-en-regelingen/detail/minder-loon-wajonger-loondispensatie

De werkgever moet loondispensatie aanvragen met een aanvraagformulier.

3. No-risk polis

De werkgever kan een compensatieregeling of no risk polis aanvragen voor mensen met een Wajong of WIA uitkering. Bij ziekte betaalt de werkgever het loon gewoon door, maar kan ter compensatie een ziektewetuitkering in naam van deze werknemer bij UWV aanvragen.

Zie: https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/toelichting-voordelen-en-regelingen/detail/looncompensatie-bij-ziekte?friendlyurl=/werkgevers/werknemer-met-uitkering/voordelen-en-regelingen/detail/looncompensatie-bij-ziekte

 

4. Oriëntatiedagen

Voor alle WW-gerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt is het mogelijk om maximaal 2 weken vrijblijvend mee te kijken bij een werkgever. Het doel van deze zogeheten ‘oriëntatiedagen’ is om sfeer te kunnen proeven in een bedrijf of mee te kunnen kijken bij het uitoefenen van een bepaalde  functie. De werkzoekende dient dit vooraf aan te vragen bij UWV.

5. Proefplaatsing

De werkgever kan zo in de praktijk zien dat de werkzoekende het werk aan kan. Voor aanvang vult de werkgever samen met de werkzoekende een aanvraagformulier in.  Na toestemming van UWV werkt de werknemer 2 maanden met behoud van zijn uitkering. 

Zie: https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/toelichting-voordelen-en-regelingen/detail/proefplaatsing?friendlyurl=/werkgevers/werknemer-met-uitkering/voordelen-en-regelingen/detail/proefplaatsing

6. Noodzakelijke aanpassingen

Als de werkgever iemand met een ziekte of handicap aanneemt of reeds in dienst heeft, is het misschien noodzakelijk om de werkplek aan te passen of een hulpmiddel aan te schaffen. Hiervoor kan de werkgever een zogenoemde Voorziening aanvragen

 
7. Scholing

UWV Uitkeringsgerechtigden kunnen uitsluitend met instemming van UWV een scholing volgen als er een noodzaak tot het volgen van de scholing bestaat.

D. Gemeentelijke regelingen

De toepassing van de instrumenten van de participatiewet kunnen verschillen per gemeente. Gemeenten hebben beleidsvrijheid en bepalen op basis van maatwerk wat iemand aan (financiële) ondersteuning nodig heeft. Bovendien kunnen gemeenten aanvullende instrumenten toepassen die zijn gericht op werknemers die binnen de doelgroep van de Participatiewet vallen.

De regelingen van de gemeente waar de kandidaat is ingeschreven zijn van toepassing.

E. Sectorale regelingen

In verschillende sectoren zijn specifieke financiële regelingen op het gebied van Leren en Werken.

Berekenen

De volgende website geven informatie en rekenhulp:

www.instroomscanner.nl

www.subsidiecalculator.nl

www.subsidiescanner.nu

https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/financieelcv

Er zijn ook financiële regelingen die zijn bestemd voor werkzoekenden. Deze kan je vinden met de onderstaande link: https://www.lerenenwerken.nl/aan-de-slag-met-je-loopbaan

Bestand:  PDF icon Financiele regeling Leren en Werken voor werkgevers nr. 24 2 juni2020.pdf