> Actieplan SBB stages en leerbanen

Actieplan SBB stages en leerbanen

Door de coronacrisis is het voor veel mbo-studenten niet mogelijk een stage of leerbaan te vinden of af te ronden. Dinsdag 21 april 2020 verzond SBB daarom het ‘Actieplan stages en leerbanen’ aan de ministers Van Engelshoven en Koolmees (zie het persbericht). Tegelijkertijd is de website http://www.s-bb.nl/helpt gelanceerd. SBB wil met het actieplan voldoende stages en leerbanen realiseren voor de ruim 500.000 mbo-ers, aankomende bbl-studenten en zij- en herintreders op de arbeidsmarkt via het mbo.

Ambitie

De ambitie van het ‘Actieplan stages en leerbanen’ is, dat alle mbo-studenten dit schooljaar hun stage of leerbaan kunnen vervolgen of van school een alternatief aangeboden krijgen. Ook in het nieuwe schooljaar is voor elke mbo-student een stage of leerbaan beschikbaar. En voor iedere sector en regio maken onderwijs en bedrijfsleven een actieplan op maat.

Daarnaast draagt het actieplan bij aan landelijke en/of regionale initiatieven om bedrijven te blijven voorzien van de vakmensen die nodig zijn. Ook draagt het bij aan eenduidigheid in de acties vanuit onderwijs en bedrijfsleven om samen met de regionale overheden onder meer voortijdig schoolverlaten en (jeugd)werkloosheid te voorkomen. Zo bundelen we de krachten om de nodige maatregelen uit te voeren.  

Actieplan en actuele cijfers

Hierbij de link naar website, waar SBB het actieplan stages en leerbanen presenteert: http://www.s-bb.nl/helpt. Hier vind je  actuele cijfers, een ‘nulmeting’, omdat effecten van de corona-crisis nog niet zichtbaar zijn te maken: https://www.s-bb.nl/helpt/actuele-cijfers.

SBB gaat met de scholen en de sectoren in gesprek om afspraken te maken hoe de punten van het Actieplan vorm te geven, met name het inventariseren van de benodigde stages en leerbanen. Vervolgens worden na versoepeling van de maatregelen de leerbedrijven door SBB bevraagd.

Meldpunt Stagetekorten

Om een goed beeld te houden op de stages en leerbanen roept SBB op om bij knelpunten te verwijzen naar het Meldpunt Stagetekorten. Studenten, ouders en werkzoekenden worden verwezen naar Stagemarkt.nl en kunnen daar een melding doen. Betrokken adviseurs of organisaties in de regio wordt gevraagd geconstateerde tekorten te melden bij het Meldpunt Stagetekorten. Hierdoor kan SBB direct in actie komen én krijgen we een goed actueel beeld.

Via het Meldpunt Stagetekorten kan er worden gekozen voor de pagina ‘stageplek vinden’, specifiek voor studenten, hun ouders of een werkzoekende die een plek (BOL en BBL) zoeken. Een tekort die het Leerwerkloket wil melden, gaat via ‘Meld stagetekort voor een organisatie’. De adviseur van SBB gaat bij een gemeld tekort samen met de melder en school op zoek naar een beschikbare stage of leerbaan bij een erkend leerbedrijf in de buurt. Mocht de beschikbaarheid nu of op termijn in de knel komen, dan gaat SBB met de onderwijsinstellingen en sectoren in gesprek voor eventueel alternatieve oplossingen.

Gebruik dit Meldpunt! Wil je op het actieplan acteren in de regio, neem dan contact op met de Regio Adviseur Onderwijs-Arbeidsmarkt van SBB om af te spreken wat je voor elkaar kunt betekenen.