> Afronden

Afronden

Aan alles komt een einde, zo ook aan mijn verbintenis aan het LeerWerkLoket Rijnmond.
Per 1 januari aanstaande draag ik het stokje over aan Wim Veenman.
Ik sluit daarmee een periode van ruim drie jaar af, waarin ik met heel veel plezier mijn werk verrichtte.

Niet alleen het werk was echt fijn om te doen, maar ik had/heb de leukste collega’s die je je kunt indenken. Ook de collega’s van de ROC’s Albeda en Zadkine waren ieder kanjers in hun vak.

Ik heb altijd geloofd in het principe van Social Return On Investment. Opdrachtnemers die iets (zeer!) nuttigs terugdoen aan de gemeenschap. In de praktijk blijkt dan dat niet iedere opdrachtnemer er ook zo over dacht. Soms wordt het gezien als een lastig vorm te geven bijverschijnsel van een aanbesteding, vaker echter wordt goed begrepen waar het om draait en alle medewerking verleend om het traject tot een goed einde te brengen.

In mijn werkomgeving bij het WSPR trof ik creatieve out of the box denkende collega’s aan die bereid waren soms ook buiten de lijntjes te kleuren. Werken in de geest van….. meer dan rigide de spelregels hanteren.

En wat dan nu? Nieuwe kansen! Herbezinnen op de mogelijkheden die zich ongetwijfeld nog gaan voordoen.
Ideeën en plannen heb ik genoeg, de kunst is het concretiseren ervan. Het zou mij echter niet verbazen als ik jullie in de toekomst in een heel andere hoedanigheid tegenkom…….

Theo van Duijl
LeerWerkLoket Rijnmond