> SBB Barometer oktober 2014

SBB Barometer oktober 2014

De beschikbaarheid van stage -en leerbanen is van groot belang voor het goed opleiden van deelnemers in het mbo. Iedere deelnemer in het mbo volgt immers een deel van de opleiding in de praktijk. De Barometer laat zien hoe de beschikbaarheid van stages en leerbanen zich ontwikkelt en waar mogelijke knelpunten zijn. De Barometer schenkt ook altijd aandacht aan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

In de bijlage 'overzicht kansrijke beroepen' ziet u welke beroepen op dit moment kansen bieden in welke regio. Dit is per crebonummer met gekleurde blokjes aangegeven.

In de bijlage 'overzicht krimpende stage- en leerbanen' ziet u voor welke beroepen een krimp geldt voor het aantal stageplaatsen en leerbanen. Dit is per crebo-nummer met gekleurde blokjes aangegeven.

Bestand:  PDF icon SBB Barometer oktober 2014 PDF icon Overzicht kansrijke beroepen oktober 2014 PDF icon Overzicht krimpende stage- en leerbanen oktober 2014