> Ambachtsacademie

Ambachtsacademie

Wat is de Ambachtsacademie?

De Ambachtsacademie bestaat sinds februari 2018 en verzorgt verspreid over het land opleidingen voor wie in het kleinschalig ambacht aan de slag wil als zelfstandig ondernemer. Het is een initiatief van AmbachtNederland, een brancheorganisatie voor het ambacht. De Ambachtsacademie is vanaf nu dus bedoeld voor werkzoekenden met een WW- of bijstandsuitkering. Zij kunnen binnen maximaal twee jaar in een ambacht geschoold worden, leren om ondernemer te worden en starten als zelfstandige. Het kan hierbij gaan om een bedrijfsovername of het starten van een nieuw bedrijf.

De ambachtsacademie biedt 19 verschillende opleidingen aan. Deze opleidingen zijn ontwikkeld door ervaren ambachtslieden die weten wat je moet kennen en kunnen om als vakbekwaam ondernemer aan de slag te kunnen. Inmiddels zijn er meer dan honderd kandidaten gestart.

Vanaf nu is het ook voor werkzoekenden met een WW- of bijstandsuitkering mogelijk om binnen deze academie een leertraject te volgen tot zelfstandig ondernemer in het kleinschalig ambacht. Tot dusver bestond deze mogelijkheid alleen voor WW- en bijstandsgerechtigden van 40 jaar of ouder. 

De reden om nu de leeftijdsgrens te verlagen, is dat het hierdoor voor mensen mogelijk wordt om nog langer in een ambachtsberoep te werken en het de investering waard is, zeker bij een bedrijfsovername. De politiek steunt deze gedachtegang dan ook van harte.

*Ambacht Nederland heeft de ambitie om iedereen die belangstelling heeft om een opleiding in het ambacht te volgen, een traject aan te bieden. Daarom kunnen ook personen die jonger zijn dan 40 jaar of zonder WW-uitkering zich aanmelden. Ambacht Nederland gaat op zoek naar (meer) structurele financiering die het op termijn mogelijk maakt dat iedereen een opleiding kan volgen indien op de arbeidsmarkt behoefte is aan deze mensen. Mocht een klant uit deze doelgroep zich melden met een overeenkomst met de Ambachtsacademie, ook dan kan de klant conform deze regeling deelnemen.

Het selectieproces

Via de site van AmbachtNederland (www.ambachtnederland.nl) kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor één van de opleidingen). Een medewerker van Ambacht Nederland bekijkt of de kandidaat voldoet aan de criteria die gelden voor deelname. Hierbij wordt gekeken naar de formele instroomeisen maar ook naar de motivatie om in een ambacht aan de slag te gaan. Zij onderzoeken met de kandidaat of er een reële kans is dat hij na zijn opleidingstraject in zijn inkomen kan voorzien als zelfstandig ondernemer binnen het gekozen ambacht. Als zij tot die conclusie komen dat de kandidaat geschikt is dan wordt er een leermeester gezocht. Deze leermeester bepaalt uiteindelijk of hij de kandidaat een leerplek aanbiedt.

Als de klant na aanmelding en intake bij de Ambachtsacademie een trajectovereenkomst aangaat, is de scholingsnoodzaak daarmee ook gelijk vastgesteld. De klant stuurt daartoe een Overeenkomst met een startdatum aan het WERKbedrijf. Dit is vooraf overeengekomen met UWV. Het is aan de adviseur Werk van WERKbedrijf om de toestemming formeel te verlenen op basis van het scholingsprotocol, ontheffing van de verplichtingen te registreren en de klant te informeren met een beschikking.