> BBL Infomarkt

BBL Infomarkt

Het evenement is een initiatief van het LeerWerkLoket Rijnmond, Albeda, Zadkine, UWV, Werkgeversservicepunt Rijnmond, Gemeente Rotterdam, Stroomopwaarts en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB).

Door leren en werken elkaar versterken.
De aantrekkende economie zorgt ervoor dat het aantal leerwerkbanen (BBL) fors toeneemt. Arbeidsregio’s/Werkgevers geven aan dat er op verschillende MBO-niveaus en in verschillende branches veel openstaande Leerwerkbanen zijn (BBL). Alleen al in de regio Rijnmond zijn er 2500 openstaande plekken.
Door het beter benutten van openstaande Leerwerkbanen kunnen we samen meer en duurzame kansen op de arbeidsmarkt creëren voor werkenden, werkzoekenden en studenten.

BBL-opleidingen zijn opleidingen die bestaan uit een theoriedeel (meestal 1 dag per week) dat wordt verzorgd door en bij de MBO-instelling en daarnaast een praktijkdeel (meestal 4 dagen per week) dat plaatsvindt binnen de LeerWerkBedrijven. Deze bedrijven zijn daarvoor speciaal erkend door het SBB. De praktijklessen vinden plaats onder auspiciën van een speciaal daarvoor getrainde Leermeester aan de hand van een Praktijkopdrachtenboek dat zij krijgen van de MBO-instelling. Overleg vindt plaats tussen de onderwijsinstelling en het LeerWerkBedrijf. De deelnemers worden (meestal) conform CAO betaald gedurende de opleiding en de waarde van het BBL-diploma is gelijk aan die van een voltijdsopleiding, de zgn. BOL-opleiding. Meer dan 80% van de deelnemers die een BBL-opleiding volgt, kan na afloop een dienstverband krijgen bij het bedrijf en vaak ook intern doorgroeien, al dan niet via een (BBL)vervolgopleiding.

De BBL Infomarkt is bedoeld voor iedereen die wil instromen in een MBO-(BBL)opleiding. Dit kunnen zowel bestaande MBO-studenten zijn, die nu door willen leren op een hoger niveau maar dan in de BBL-variant, als deelnemers die examen hebben gedaan op het VMBO of de HAVO, maar ook mensen die al aan het werk zijn of staan ingeschreven in de WWB (Gemeente) of WW (UWV).

De BBL Infomarkt werd mogelijk gemaakt door de Gemeente Rotterdam en vond dit keer plaats op de beursvloer van het World Trade Center (WTC), een prachtlocatie in hartje Rotterdam.

 “Jongeren kansen geven en zorgen dat ze meteen in gesprek komen met werkgevers. Dat stimuleren we graag. Deze informatiemarkt biedt hier een goed podium voor.” Robert Glerum, Senior Beleidsadviseur Gemeente Rotterdam

Het grote voordeel voor de deelnemers is dat zowel bijna heel het MBO-onderwijs vanuit de regio Rijnmond aanwezig was, als ook de bedrijven vanuit de sectoren waarvoor de opleidingen worden aangeboden.

Deelnemende onderwijsinstellingen waren Albeda, Zadkine, Techniek College Rotterdam, het STC (scheepvaart en transport) en de beide AOC’s Lentiz en Wellant (voeding en groen). Zij konden de bezoekers alle informatie geven over leren en werken (BBL-opleiding), de inhoud van de opleidingen, de niveaus, de toelatingseisen etc.

Daarnaast waren er ruim 80 bedrijven vanuit alle sectoren aanwezig die deelnemers zoeken voor hun BBL-leerbanen. De werkgevers zoeken medewerkers die willen leren en werken in de zorg, de techniek, de detailhandel, de horeca, de groensector, de voedingstechnologie, de scheepvaart en de transportwereld.
De bedrijven waren overzichtelijk per sector ingedeeld, verdeeld over twee enorme hallen in het WTC. Bezoekers (ruim 600!) kregen de kans direct te solliciteren.

“We staan te springen om goede vakmannen en vrouwen.” (standhouder)

Het LWL Rijnmond en SBB gaven tijdens deze middag informatie over beroepen en beroepskeuze, kansen op werk, en stage- en leerbaanmogelijkheden.

Alle deelnemende partijen kunnen terugkijken op een zeer geslaagde bijeenkomst.