Leven lang leren lab

> Cinop: Leven Lang Leren Lab

Cinop: Leven Lang Leren Lab

We ontvingen Cinop in Station88 voor Een leven lang leren lab. Een 20-tal enthousiaste deelnemers buigt zich in drie sessies op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over onderwijs voor volwassenen en een leven lang leren. Uiteindelijk wordt de input van deze sessies vertaald door Cinop in een advies aan de minister op 4 december.
Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we onszelf gepresenteerd aan de deelnemers. En daarnaast hebben studenten van Fontys HRM ook een bijdrage geleverd. De twee vervolgsessies zijn inmiddels ook gepland.