> CINOP: praat mee over digitale scholingsmogelijkheden

CINOP: praat mee over digitale scholingsmogelijkheden

Een leven lang leren is van belang om fit te blijven op de arbeidsmarkt. Iedereen is het er wel over eens waarom dit belangrijk is: de arbeidsmarkt is volop in beweging, en onze samenleving verandert steeds sneller door digitalisering, robotisering en internationalisering. De baanzekerheid voor het leven bestaat al bijna niet meer.

Hoewel Nederland het best goed doet op het gebied van leven lang leren en ontwikkelen, zijn er nog stappen te zetten. Prioriteit voor het huidige Kabinet is daarom om een leven lang ontwikkelen voor volwassenen aantrekkelijker te maken. Een belangrijke factor daarbij is dat informatie over het scholingsaanbod goed toegankelijk is. Dat is er nu niet of gefragmenteerd.

Het ministerie van OCW heeft adviesbureau CINOP gevraagd onderzoek te doen naar de behoefte aan een digitaal overzicht van scholingsinformatie en de wijze waarop die beschikbaar en toegankelijk is, bijvoorbeeld via een digitale portal.

In een aantal regionale bijeenkomsten gaat CINOP hierover met mensen in gesprek.
In de regio Tilburg willen we graag in gesprek gaan met de werknemer die al ruime werkervaring heeft (>15 jaar). Ervaren zij belemmeringen bij het zoeken en vinden van de juiste informatie, wat gaat goed en hoe zou het beste aan hun behoefte tegemoet gekomen kunnen worden?
Ten tweede gaan we dieper in op de ondersteuningsbehoefte van mensen die scholingsvragen hebben: welke vorm van informatie en ondersteuning zou ertoe kunnen leiden dat deelnemers zich meer over scholing gaan informeren? Is een digitale portal een zinvolle aanvulling op de beschikbare informatie over scholingsmogelijkheden.

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 8 augustus om 14.00 uur. De bijeenkomst duurt 1,5 uur.
 

Wil je meedenken en -doen? Meld je dan hier aan.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Servicepunt Leren en Werken Midden-Brabant: 06-53588691