> Clone of Financiële mogelijkheden en subsidies

Clone of Financiële mogelijkheden en subsidies

Investeren in kennis loont maar er zijn ook kosten aan verbonden. Om hierin tegemoet te komen zijn er verschillende financiële regelingen voor zowel de werkgevers en de werknemers en werkzoekenden, waar gebruik van gemaakt kan worden. Deze gelden zijn landelijk, regionaal, per gemeente of per sector beschikbaar gesteld. Hieronder een opsomming van de belangrijkste financiële mogelijkheden. Ook is er een per doelgroep een overzichtelijk informatieblad met alle financiele regelingen op een rij.

 

Regelingen Werkgevers

 • Subsidieregeling Praktijkleren; Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijk- of leerwerkplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.
 • Mobiliteitsbonus; Voor het in dienst nemen van een werknemer van 56 jaar of ouder of arbeidsgehandicapte. De werkgever kan in aanmerking komen voor een mobiliteitsbonus. 
 • Werknemer met uitkering; Voor het in dienst nemen van werknemers met een (gedeeltelijke) WW-uitkering, ziekte of handicap, kan de werkgever gebruik maken van diverse financiële regelingen zoals;
 • Jobstart: Jobstart is een traject voor het opleiden en begeleiden van mensen die een technische functie binnen een OOM-bedrijf (Metaal) gaan vervullen.Een Jobstart traject kan alleen worden ingezet voor kandidaten die niet direct inzetbaar zijn voor de technische functie die zij moeten gaan vervullen. Denk daarbij aan:​
  • Werklozen.
  • Arbeidsgehandicapten.
  • Flexkrachten die doorstromen naar een arbeidscontract. 
  • Andere kandidaten die, naar inzicht van de regiomanager, een afstand hebben tot de technische functie.
 • Subsidieregeling "Tel mee met taal"; Met deze subsidie is het aantrekkelijk om te investeren in taalvaardigheid van mensen. Indienen kan vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober 2018
   
 • Leve(n) Lang Gelders Vakmansschap; scholingsvouchers beschikbaar van €1000 tot €3000,--
  Gelderland wil het tekort aan technisch personeel aanpakken. Om dat te bereiken, verbindt de provincie Gelderse bedrijven en scholen met landelijke brancheorganisaties, vakbonden en techniekfondsen. Al die krachten hebben we nu gebundeld in het actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap. Daarmee ontwikkelen we gesubsidieerde om-, bij- en herscholingstrajecten om de technische arbeidsmarkt in Gelderland beter te laten functioneren. 
  • Voor werkzoekenden, werkenden en zzp'ers
  • Opleidingsvergoedingen van 1.000,- tot 3.000,- euro
  • Ondersteuning door arbeidsmarktcoaches

 

 • Download onder aan deze pagina het informatieblad: "Leren en Werken Financiele Regelingen werkgevers"  voor een duidelijk overzicht.

 

Regelingen Werknemers en Werkzoekenden

 • STOOF scholingsvoucher; Voor jongeren t/m 27 jaar met maximaal opleidingsniveau 4 of voor kandidaten die in het doelgroepenregister staan. De Scholingsvoucher heeft een waarde van max. € 500,-- Voor meer informatie neem contact met ons op.
 • Levenlanglerenkrediet; Regeling waarmee mensen zich tot op latere leeftijd (tot 55 jaar) kunnen blijven ontwikkelen. Het wordt vanaf 1 augustus 2017 in het mbo ingevoerd. En vanaf 1 september 2017 in het hoger onderwijs. U kunt het levenlanglerenkrediet vanaf juni 2017 aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  
 • NCOI coupons; zijn beschikbaar voor mensen in de WW zitten bij wie het volgen van online trainingen van NCOI kunnen helpen om sneller aan het werk te komen. Een WW-klant kan de coupon inwisselen op de website www.onlineacademy.nl, waarna hij een jaar lang recht heeft om gratis gebruik te maken van de digitale leeromgeving van Online Academy. Gedurende die periode kan de klant verschillende online trainingen volgen, zoals op het gebied van: persoonlijke effectiviteit, bedrijfskunde/management, communicatie en presentatie. De coupon vertegenwoordigt een waarde van € 200,-. Je ontvangt de coupon via je adviseur werk van UWV of een adviseur van het Leerwerkloket.
 • Ontwikkeladvies 45+ voor werkenden. Werkenden die 45 jaar of ouder zijn, kunnen zich aanmelden voor een Ontwikkeladvies. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgen ze een beeld van hun situatie op de arbeidsmarkt. Vervolgens kunnen ze met een loopbaancoach bepalen welke stappen ze kunnen nemen om gezond en werkend de pensioenleeftijd te bereiken. 
 • Jobstart: Jobstart is een traject voor het opleiden en begeleiden van mensen die een technische functie binnen een OOM-bedrijf (Metaal) gaan vervullen.Een Jobstart traject kan alleen worden ingezet voor kandidaten die niet direct inzetbaar zijn voor de technische functie die zij moeten gaan vervullen. Denk daarbij aan:​
  • Werklozen.
  • Arbeidsgehandicapten.
  • Flexkrachten die doorstromen naar een arbeidscontract. 
  • Andere kandidaten die, naar inzicht van de regiomanager, een afstand hebben tot de technische functies.
 • Studiekosten aftrekken van de belastingen; kan een mogelijkehied zijn als je geen studiefinanciering ontvangt. 
   
 • Leve(n) Lang Gelders Vakmansschap; scholingsvouchers beschikbaar van €1000 tot €3000,-
  Gelderland wil het tekort aan technisch personeel aanpakken. Om dat te bereiken, verbindt de provincie Gelderse bedrijven en scholen met landelijke brancheorganisaties, vakbonden en techniekfondsen. Al die krachten hebben we nu gebundeld in het actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap. Daarmee ontwikkelen we gesubsidieerde om-, bij- en herscholingstrajecten om de technische arbeidsmarkt in Gelderland beter te laten functioneren. 
 • Voor werkzoekenden, werkenden en zzp'ers
 • Opleidingsvergoedingen van 1.000,- tot 3.000,- euro
 • Ondersteuning door arbeidsmarktcoaches
   
 • Download  het informatieblad: "Leren en Werken Financiele Regelingen werkzoekenden, werknemers en scholieren" voor een duidelijk overzicht.

 

Interessante links voor werkgevers

Subsidiecalculator; toont eventuele subsidies en financiële regelingen die kunnen worden benut bij (recente) indiensttreding van een nieuwe medewerker.
Premiekortingencalculator; Bereken premiekortingen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) of loonkostensubsidie voor bedrijven
Sectorplannen.nl; biedt een overzicht van alle sectorplannen per regio en per sector.