Nieuws

> Den Helder geeft andere gemeenten tips om laaggeletterdheid terug te dringen. Anita Witzier ’overhandigt’ onderzoek aan wethouder

Den Helder geeft andere gemeenten tips om laaggeletterdheid terug te dringen. Anita Witzier ’overhandigt’ onderzoek aan wethouder

Jonge vrouw leest staand een boek in een bibliotheek

Wat doet een gemeente als Den Helder om laaggeletterdheid onder vrouwen aan te pakken? En welke aanpak werkt? Deze en andere vragen komen terug in het nieuwste onderzoek - in onder meer Den Helder - van Stichting Lezen en Schrijven. Op donderdag 19 november overhandigt ambassadeur Anita Witzier deze publicatie aan wethouder Pieter Kos.

Het onderzoek in de gemeente Den Helder biedt tips en voorbeelden voor vergelijkbare gemeenten tussen de 30.000 en 100.000 inwoners. De stad kent relatief minder laaggeletterden dan het landelijke gemiddelde: 9 procent tegenover 12 procent. Tegelijkertijd vallen veel vrouwen met een migratieachtergrond in Den Helder wel in de doelgroep laaggeletterden. Naar schatting is bijna 8 procent van de vrouwen in Den Helder laaggeletterd.

Wethouder Pieter Kos: „Taal is de sleutel tot deelname aan de samenleving. Daarmee maak je duidelijk wie je bent, wat je wilt en leer je elkaar te begrijpen. Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk het is om daar vaardig in te zijn.”

Armoede

Het huidige beleid van de gemeente Den Helder omtrent laaggeletterdheid is voornamelijk verbonden aan het thema ’armoede en schulden’, zo valt in het onderzoek te lezen. Ongeveer 6,2 procent van de huishoudens in Den Helder ontvangt een bijstandsuitkering, tegen 5,2 procent van alle Nederlandse huishoudens. Hulpverleners bij de gemeente constateerden relatief veel laaggeletterdheid bij de mensen die voor hulp bij hen kwamen. Hieruit ontstond het idee voor een aanpak laaggeletterdheid vanuit de gemeente, met het accent op trainingen om de financiën op orde te houden en de thuisadministratie goed in te richten en bij te houden. ’Het doel van de aanpak van laaggeletterdheid is om inwoners te faciliteren, zodat zij uiteindelijk zelfredzaam, actief en economisch zelfstandig kunnen zijn. Om dit te bereiken, zet de gemeente niet alleen in op een betere beheersing van taalvaardigheden, maar ook op de verbetering van reken- en digitale vaardigheden’, zo meldt het onderzoek.

Lessen

„De voorbeelden uit Den Helder laten zien hoe zeer armoede en laaggeletterdheid met elkaar samenhangen in het leven van veel vrouwen. En vooral hoe de gemeente beleid en taalaanbod daarop afstemt. In dit onderzoek delen we de geleerde lessen, die erg interessant en leerzaam zijn voor vergelijkbare gemeenten”, zegt Geke van Velzen (directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven.

Stichting Lezen en Schrijven heeft met subsidie van het ministerie van OCW (Directie Emancipatie) het onderzoek laten uitvoeren. Naast Den Helder hebben ook de gemeenten Almere en Heerde aan dit onderzoek meegedaan om als voorbeeld te dienen voor gemeenten van gelijke grootte. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Stichting Lezen en Schrijven zet zich sinds 2014 extra in voor laaggeletterde vrouwen. Vrouwen in Nederland hebben vaker een achterstand in taal en rekenen dan mannen. Bovendien zijn laagopgeleide vrouwen economisch minder zelfstandig dan laagopgeleide mannen of hoogopgeleide vrouwen.

De ’overhandiging’ van het onderzoek door Anita Witzier vindt online plaats.

Categorieën: