> Een partner van WSPR-Jong

Een partner van WSPR-Jong

Mary-Louise Hakbijl,  Coördinator/ projectleider binnen Jongeren aan de Slag geeft antwoord op vragen over haar ervaring met WSPR-Jong

Wat is jouw rol/ functie?

“Ik ben als coördinator en projectleider binnen Jongeren aan de Slag op heel veel gebieden actief. Ik organiseer netwerkoverleg bijeenkomsten, houd me bezig met de jongerenakkoorden en leg contacten met nieuwe en bestaande samenwerkingspartijen.”

Welke meerwaarde heeft WSPR Jong voor jou?

“De verbinding en samenwerking met externe partijen. We krijgen een beter inzicht in de jongeren en waar ze zijn. Door WSPR Jong kunnen we meer jongeren bereiken. De kwaliteit van de dienstverlening kan omhoog.
Ik vind het fijn dat we meer kunnen betekenen voor de MBO 1-2 doelgroep. Deze vallen nu vaak buiten de boot; WSPR Jong maakt geen onderscheid tussen doelgroepen.”

Heb je nog ideeën of wensen voor WSPR Jong?

“We zijn er voor alle jongeren. Waar we nog in kunnen ontwikkelen is het inzetten van financiële middelen. Hier zou ik graag meer ruimte voor zien. Bijvoorbeeld voor opleidingskosten voor jongeren zonder uitkering. Of jobcoaching op locatie.
Dit moeten we dan wel goed afbakenen. Afspraken maken met de begeleider en de resultaten monitoren en volgen.”

Waar kan het netwerk jou nog in ondersteunen?

“Ik zou willen dat we elkaar kunnen vinden. Dus iedereen die met en voor jongeren werkt. Dat we delen en elkaar de ruimte geven in het belang van de jongere. Niet meer in hokjes denken. Dat geldt dus niet alleen voor Rotterdam, maar de hele regio. De regio heeft minder middelen en projecten. Dat zou niets uit moeten maken, want we kunnen elkaar helpen.”