> Voor werkgevers

Voor werkgevers

Ontwikkelen werkt !

De eisen aan de kennis, vaardigheden en diploma's van werknemers worden steeds hoger. De werkomgeving verandert snel, en dat vraagt een verhoogde flexibililteit in de kennis en vaardigheden van uw personeel.

Waarom investeren in scholing?

  • Goed opgeleide werknemers zorgen voor een betere kwaliteit en dienstverlening.
  • Door te blijven leren blijven werknemers scherp en flexibel voor verandering.
  • Werknemers die zichzelf kunnen blijven ontwikkelen zijn beter gemotiveerd en minder vaak ziek.
  • Investeren in ontwikkeling bindt werknemers met uw organisatie. Door het bieden van opleiding stroomt uw personeel gemakkelijker door en houdt u toch de ervaring en kennis binnen het bedrijf.

Blijven leren betekent niet altijd dat werknemers terug moeten naar school. Werken en leren zijn in veel gevallen prima te combineren. Met behulp van maatwerkopleidingen op de werkplek bijvoorbeeld. Een Ervaringscertificaat (EVC) kan een werknemer helpen (versneld) een diploma te behalen. Ook het aanbieden van leerbanen binnen uw bedrijf kan voordelen opleveren.

Wij geven u met alle plezier informatie over o.a.:

  • (maatwerk)trajecten binnen uw bedrijf  Zie ook
  • Subsidiemogelijkheden Zie ook
  • EVC Zie ook
  • Hoe u een erkend leerbedrijf kunt worden Zie ook
  • Taalcursussen voor medewerkers die moeite hebben met lezen en schrijven Zie ook

Stagebeurs

Wilt u als werkgever een betaalde stageplaats aanbieden t.b.v. leerlingen die de MBO BOL opleiding (Beroeps Opleidende Leerweg) of een HBO dagopleiding volgen? De gemeente Eindhoven, alsmede de 13 regiogemeenten in Zuidoost-Brabant hebben als eerste gemeenten in Nederland de Stagebeurs (een vergoeding voor bedrijven die betaalde BOL stages creëren) ondergebracht in de landelijke webpagina Stagebeurs

U kunt altijd contact met ons opnemen om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken.

Naar contactformulier