> Elf lessen uit de Pilots Leerwerkloketten Plus

Elf lessen uit de Pilots Leerwerkloketten Plus

De eerste helft van de Pilots Leerwerkloket Plus heeft 11 lessen opgeleverd. Deze lessen en bijbehorende adviezen vormen een gedegen basis voor de groei van andere Leerwerkloketten en kunnen gebruikt worden door projectleiders, regionale besturen, het Landelijk Team Leerwerkloketten, UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de ontwikkeling van de Leerwerkloketten verder vorm te geven.

 • Les 1: Een groter Leerwerkloket vraagt een andere bedrijfsvoering
  Advies: Bied ruimte voor en ondersteuning bij het aanpassen van de bedrijfsvoering

 • Les 2: Verschillende startposities in het regionale arbeidsmarktnetwerk leiden tot verschillende streefposities
  Advies: Stel per Leerwerkloket de uitgangspositie vast en bepaal aan de hand daarvan het streven

 • Les 3: Landelijke basis met ruimte voor regionale inkleuring is de sleutel tot succes
  Advies: Geef landelijke kaders en blijf ruimte bieden om de inkleuring af te stemmen op de regio

 • Les 4: Dankzij de financiële injectie van de pilots kan het Leerwerkloket zijn meerwaarde beter laten zien en trekt daardoor extra financiering aan
  Advies: Ondersteun de Leerwerkloketten bij het benutten van financiële mogelijkheden

 • Les 5: Aansluiten bij andere initiatieven en afstemmen met partners en stakeholders vergroot de kans op succes
  Advies: Stimuleer Leerwerkloketten zich aan te sluiten bij andere initiatieven en hun plannen samen met partners en stakeholders op te stellen

 • Les 6: Systemische en wettelijke (AVG) belemmeringen bemoeilijken het groeiproces
  Advies: Neem barrières weg die de groei van een Leerwerkloket belemmeren

 • Les 7: Grotere Leerwerkloketten vragen om specialisten in plaats van generalisten
  Advies: Zorg naast uitbreiding in FTE voor differentiatie in functies

 • Les 8: Regionaal bepalen van functieprofielen en salariëring doet afbreuk aan kwaliteit
  Advies: Zorg voor meer landelijke eenduidigheid in functieprofielen en salariëring

 • Les 9: Geleidelijke groei van het loket kan ertoe leiden dat uitgaven een aanlooptijd kennen
  Advies: Werk met een flexibel groeibudget dat past bij de fase van het Leerwerkloket

 • Les 10: Effecten op bereik en robuustheid, worden vooral in het 2e en 3e jaar zichtbaar
  Advies: Houd rekening met 2 tot 3 jaar voor een optimale groei in het bereik van een Leerwerkloket

 • Les 11: Leerwerkloketten Plus hebben een andere ondersteuningsvraag aan het Landelijk Team Leerwerkloketten
  Advies: Speel in op de veranderende vraag van groeiende Leerwerkloketten

Er is een uitgebreid document en een presentatie beschikbaar van deze elf lessen. Interesse? Neem dan contact op met Fleur Noy.