> Arbeidsmarktbijeenkomst in Ede

Arbeidsmarktbijeenkomst in Ede

Datum: 
vrijdag, 5 juni, 2015
Tijd: 
08:00 tot 10:00
Locatie: 
Gemeentehuis, Bergstraat 4 te Ede

8.00 uur: ontvangst / ontbijt
8.30 – 10.00 uur: programma

Tijdens deze arbeidsmarktbijeenkomst staan 5 projecten en thema’s centraal:

  • Jeugdwerkloosheid / Jongeren in een kwetsbare positie
  • Taalakkoord
  • Participatiewet / Regionaal WerkBedrijf / Werkgeversservicepunt
  • TechniekPact
  • Bouw Inspiratiedag / Dag van de Bouw

Jeugdwerkloosheid / Jongeren in een kwetsbare positie

In 2015 is veel veranderd in wet- en regelgeving. Ook is de jeugdwerkloosheid in regio FoodValley nog steeds (te) hoog. We gaan met u in gesprek over de consequenties hiervan voor een groep jongeren die die steeds moeilijker een duurzame plek vindt in het onderwijs en aansluitend op de arbeidsmarkt. Op welke manier kan het onderwijs en de arbeidsmarktregio FoodValley, samen met de maatschappelijke partners, een sluitende aanpak vormgeven voor de jongeren in een kwetsbare positie als het gaat om ‘leven, leren en werken’; een andere en gezamenlijke strategie is noodzakelijk! Passende oplossingen en nieuwe arrangementen en initiatieven zijn van harte welkom!

Taalakkoord

Zo’n anderhalf miljoen mensen hebben moeite met communiceren in het Nederlands, in woord en geschrift. De helft hiervan heeft een baan. Zonder voldoende taalbeheersing is verdere ontwikkeling van een medewerker vaak lastig. De sleutel om dit te doorbreken ligt bij zowel de werkgever en bij de werknemers. Daarom is er het Taalakkoord. Taalvaardigheid is een belangrijke werknemersvaardigheid. De ondertekenaars van het Taalakkoord zien elke dag hoe belangrijk taalvaardige medewerkers zijn voor klantcontacten, veiligheid op de werkvloer, doorgroeimogelijkheden en duurzame inzetbaarheid. Zij zetten
zich daarom enthousiast in om de taalvaardigheid van werknemers een impuls geven en sporen andere werkgevers aan hetzelfde te doen. Tijdens de ontbijtbijeenkomst van het POA Valleiregio wordt informatie gegeven over het Taalakkoord en de wijze waarop u mee kunt doen!

Participatiewet/ Regionaal Werkbedrijf/ Werkgeversservicepunt

Sinds 2015 is de participatiewet van kracht. De wet beoogt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo regulier mogelijke werkplek te bieden. We gaan in op vragen als: Hoe koppelen we in de regio FoodValley mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan? Wat betekent de participatiewet voor mijn bedrijf of organisatie? Wat doet het regionaal werkbedrijf precies? En welke dienstverlening kunt u verwachten van het regionaal Werkgeversservicepunt?

TechniekPact

In het TechniekPact FoodValley is vastgelegd hoe de drie hoofdlijnen van het nationale TechniekPact invulling krijgen:
Lijn 1: kiezen voor techniek: meer leerlingen kiezen voor een techniekopleiding
Lijn 2: leren in techniek: meer leerlingen en studenten gaan dankzij excellent, uitdagend en aantrekkelijk onderwijs aan de slag
Lijn 3: werken in techniek: dankzij aantrekkelijke loopbanen, goede promotiekansen, uitdagen en innovatief werk blijven meer mensen werken in een technische baan.
Wat is een TechniekPact en waarom is het opgesteld? Welke partijen gaan samen aan de slag?

Bouw Inspiratiedag / Dag van de Bouw

De verwachting is dat de sector techniek en in het bijzonder de bouwnijverheid binnen afzienbare tijd, zowel kwalitatief als kwantitatief, een tekort aan medewerkers heeft. Op 12 juni maken leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs op een aansprekende wijze kennis met de sector en de daarin aanwezige beroepen. De Dag van de Bouw op 13 juni staat hoofdzakelijk in het teken van een sector brede promotie. Wat kunt u tijdens beide dagen verwachten?

Aanmelden

Je bent van harte welkom voor deze informatieve bijeenkomst. POA Velleiregio informeert je over bovenstaande projecten en thema’s en faciliteert de ontmoeting en het gesprek tussen de overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen.

Je kunt je aanmelden via een email naar info@poavalleiregio.nl (graag voor 29 mei)

Contact: Martine Schuijer