> Donderdagmiddaglezing A. Oude Groote Beverborg

Donderdagmiddaglezing A. Oude Groote Beverborg

Datum: 
donderdag, 18 februari, 2016
Tijd: 
15:30 tot 17:00
Locatie: 
Ecbo, Stationsplein 14, 's-Hertogenbosch
ECBO Expertisecentrum beroepsonderwijs

Mbo-docenten die blijven leren en met elkaar samenwerken, daarbij gesteund door een stimulerende leidinggevende, zijn beter in staat om te gaan met problemen in de toekomst. Zo leveren zij een positieve bijdrage aan de verandercapaciteit van de school. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van dr. Arnoud Oude Groote Beverborg. Tijdens de donderdagmiddaglezing van 18 februari vertelt hij over zijn onderzoek en gaan we in gesprek met de aanwezigen.

In het mbo is de laatste jaren veel veranderd. Behalve onderwijsvernieuwingen als zelfsturend en competentiegericht leren, nieuwe collega’s van buiten het onderwijs en een veranderde studentenpopulatie, zijn docenten ook in multidisciplinaire teams gaan samenwerken. Dat vraagt een bepaalde ontwikkeling van die docenten. ‘Dát docenten zich daarom moeten blijven ontwikkelen lijkt een gegeven. Als echter kan worden achterhaald welke omstandigheden nodig zijn om duurzaam leren te faciliteren, dan hebben docenten meer tijd om te doen waarvoor ze hebben geleerd: lesgeven’, aldus promovendus Oude Groote Beverborg.

Samenwerken

Voor het succesvol leren van docenten is het essentieel dat zij gezamenlijk aan een taak werken. Zij overleggen bijvoorbeeld met elkaar over het ontwerpen van een gemeenschappelijk curriculum. Daarbij reflecteren zij op hun samenwerking, zodat er weer nieuwe ideeën ontstaan.
Docenten geven dus actief en steeds weer opnieuw betekenis aan hun werkplek, waardoor zij blijven leren, en waardoor zij erop vertrouwen dat zij toekomstige problemen ook kunnen oplossen. Een verandering als multidisciplinaire teams vraagt niet alleen om samenwerking, maar stimuleert deze zo ook.

Uitwisseling

Belangrijke voorwaarde voor dit leren van docenten is tevens een leidinggevende die hen individueel steunt en intellectueel uitdaagt. Dat werkt twee kanten op. Leidinggevenden en docenten kunnen elkaar inspireren om gemeenschappelijke doelen na te streven en te realiseren. Oude Groote Beverborg: ‘Als een leidinggevende blijft bouwen aan een visie op het onderwijs, dan blijven docenten vanuit die visie werken aan hun doelen. En dat is voor de leidinggevende weer motiverend om te blijven werken aan een visie.’
Samen met schoolleiders creëren docenten zo een inspirerende leeromgeving. En die omgeving draagt vervolgens bij aan een blijvende uitwisseling van kennis en ideeën.

Meer informatie: