> Event specialistisch vakmanschap

Event specialistisch vakmanschap

Datum: 
maandag, 13 november, 2017
Tijd: 
15:30 tot 19:00
Locatie: 
Metaal Kathedraal, Rijksstraatweg 20 in Utrecht
beroepsonderwijs bedrijfsleven logo

Op 13 november organiseert het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap het event ‘Innovatiekracht van het Specialistisch Vakmanschap’. 

Het event staat in het teken van de wijze waarop binnen de veelal traditionele beroepen van specialistisch vakmanschap wordt omgegaan met innovatie en wat dit concreet betekent in de dagelijkse praktijk van de vakman/vakvrouw. Tevens wordt ingegaan op de gevolgen van deze ontwikkelingen voor het toekomstbestendig opleiden en de professionalisering van de sector.

Gevarieerd en interactief programma

Aan de hand van een gevarieerd en interactief programma met onder andere pitches van diverse beroepsgroepen, zal inzicht worden gegeven in hoe de verschillende beroepsgroepen in hun vakgebied omgaan met innovatie en met welke onderwijsuitdagingen zij te maken hebben. Daarnaast zal in de vorm van een van Lagerhuisdebat verder worden ingezoomd op een aantal actuele thema’s/stellingen.

Belangrijke innovaties

Vraagstukken die aan de orde komen zijn: hoe verhouden innovatie en ambacht zich tot elkaar? Gaan die überhaupt wel samen? En zo ja, wat zijn belangrijke innovaties en hoe kunnen deze worden vertaald naar de uitvoering van het kleinschalig onderwijs? Daarnaast wordt aandacht besteed aan thema’s zoals 'leven lang ontwikkelen' en komen andere interessante vraagstukken aan bod die door diverse genodigden; van bestuurders en politici tot vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs en vakbonden zullen worden behandeld. Kortom, het belooft een mooie en inspirerende bijeenkomst te worden.

Aanmelden