> Vooraankondiging symposium Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren

Vooraankondiging symposium Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren

Datum: 
donderdag, 10 december, 2015
Tijd: 
16:00 tot 19:00
Locatie: 
Regardz te Amersfoort
Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Op 10 december 2015 organiseren AKC, UWV en Regioplan een symposium over de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren vanuit het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de entreeopleiding.

Momenteel verandert er veel in de wijze waarop de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren plaatsvindt. Gemeenten, regionale Werkbedrijven en werkgevers gaan een steeds belangrijkere rol spelen in de regionale samenwerking rond kwetsbare jongeren. Hoe kun je de regionale samenwerking in deze veranderende context zo inrichten dat er een optimale overgang van onderwijs naar werk kan worden gerealiseerd? Welke kennis heb je nodig om dit te kunnen doen? En wat kunnen wij leren van de ervaringen van de regionale netwerken? Wie kunnen zinvolle bijdragen leveren voor de gewenste sluitende aanpak onderwijs-arbeidsmarkt voor deze doelgroep? Dit zijn actuele vragen die belangrijk zijn om tot een sluitend netwerk voor kwetsbare jongeren te kunnen komen.

Deze vragen staan centraal in het symposium dat AKC, UWV en Regioplan op 10 december organiseren. Het symposium wordt gehouden naar aanleiding van het onderzoek dat Regioplan met subsidie van UWV heeft uitgevoerd naar de regionale samenwerking rond de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren.

Aanmelding

Deelname aan het symposium is gratis. In verband met beperkte ruimte vragen we u wel om zich van te voren aan te melden. Dit kan via www.arbeidsdeskundigen.nl, daar kunt u zich direct inschrijven voor het symposium. Kijk op de activiteitenkalender bij 10 december 2015 en schrijf je in.

Heeft u vragen over het symposium? Neem dan gerust contact op door te bellen met (033) 247 34 57 of mail naar akc@arbeidsdeskundigen.nl.