> Financiële mogelijkheden en subsidies

Financiële mogelijkheden en subsidies

Investeren in kennis loont maar er zijn ook kosten aan verbonden. Om hierin tegemoet te komen zijn er verschillende financiële regelingen voor zowel de werkgevers en de werknemers en werkzoekenden, waar gebruik van gemaakt kan worden. Deze gelden zijn landelijk, regionaal, per gemeente of per sector beschikbaar gesteld. Hieronder een opsomming van de belangrijkste financiële mogelijkheden. Ook is er een per doelgroep een overzichtelijk informatieblad met alle financiele regelingen op een rij.

Werkgevers

 • Subsidieregeling Praktijkleren; Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijk- of leerwerkplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.
  Voor het school-, studiejaar 2018/2019 kunt u een aanvraag indienen van 2 juni 2019 09.00 uur tot en met 16 september 2019 17.00 uur. 
 • Loonkostenvoordeel (LKV); Voor het in dienst nemen van: 
  • oudere werknemers (56 jaar en ouder)
  • arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst.

Neemt u een werknemer aan die aan bovenstaande voorwaarden voldoet? Check de  Regelhulp financieel cv welke regelingen gelden en de hoogte hiervan.​

 • Werknemer met uitkering; Voor het in dienst nemen van een (nieuwe) werknemer met een uitkering, ziekte of handicap, kan de werkgever gebruik maken van diverse financiële regelingen voor:
 • Werknemer valt onder de participatiewet
 • Werknemer heeft een WAO of WIA uitkering;
 • Werknemer heeft een Wajong uitkering;
 • Werknemer heeft een WW-uitkering;
 • Oudere (>56 jaar) en jonge werknemers met een uitkering
   
 • Uitgelicht:

  • Proefplaatsing; Voor werknemers met een uitkering die moeilijk werk vinden en waarvan de werkgever twijfelt of de kandidaat geschikt is voor de functie.
  • No-risk Polis; De no-riskpolis is een regeling voor een werknemer die u in dienst neemt met een ziekte of handicap.
   • ook voor kandidaten vanaf 58 jaar of ouder en langer dan 52 weken een WW-uitkering. 
 • Scholings Protocol UWV. Uitsluitend in overleg met UWV bepalen of scholingskosten bekostigd kunnen worden​ voor kandidaten met een uitkering van UWV
 • Jobstart: Jobstart is een traject voor het opleiden en begeleiden van mensen die een technische functie binnen een OOM-bedrijf (Metaal) gaan vervullen.Een Jobstart traject kan alleen worden ingezet voor kandidaten die niet direct inzetbaar zijn voor de technische functie die zij moeten gaan vervullen. Denk daarbij aan:​
  • Werklozen.
  • Arbeidsgehandicapten.
  • Flexkrachten die doorstromen naar een arbeidscontract. 
  • Andere kandidaten die, naar inzicht van de regiomanager, een afstand hebben tot de technische functie.
 • Subsidieregeling "Tel mee met taal"; Met deze subsidie is het aantrekkelijk om te investeren in taal- en digivaardigheid van mensen. 

  De aanvraagperiode voor de nieuwe subsidieregeling start naar verwachting op zaterdag 1 juni 2019 om 12.00 uur, en eindigt op maandag 30 september 2019.

 • Download onder aan deze pagina het informatieblad: "Leren en Werken Financiele Regelingen werkgevers"  voor een duidelijk overzicht.

Werknemers en Werkzoekenden

 • Levenlanglerenkrediet; Regeling waarmee mensen zich tot op latere leeftijd (tot 55 jaar) kunnen blijven ontwikkelen. Het wordt vanaf 1 augustus 2017 in het mbo ingevoerd. En vanaf 1 september 2017 in het hoger onderwijs. U kunt het levenlanglerenkrediet vanaf juni 2017 aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  
 • Ontwikkeladvies 45+ voor werkenden. Werkenden die 45 jaar of ouder zijn, kunnen zich aanmelden voor een Ontwikkeladvies. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgen ze een beeld van hun situatie op de arbeidsmarkt. Vervolgens kunnen ze met een loopbaancoach bepalen welke stappen ze kunnen nemen om gezond en werkend de pensioenleeftijd te bereiken. 
 • Overijssels Vakmanschap: Vouchers tot max. € 2.500,-- beschikbaar voor opleidingen in diverse techniekbranches voor werkenden en werkzoekenden.
 • Jobstart: Jobstart is een traject voor het opleiden en begeleiden van mensen die een technische functie binnen een OOM-bedrijf (Metaal) gaan vervullen.Een Jobstart traject kan alleen worden ingezet voor kandidaten die niet direct inzetbaar zijn voor de technische functie die zij moeten gaan vervullen. Denk daarbij aan:​
  • Werklozen.
  • Arbeidsgehandicapten.
  • Flexkrachten die doorstromen naar een arbeidscontract. 
  • Andere kandidaten die, naar inzicht van de regiomanager, een afstand hebben tot de technische functie.
 • NIEUW: DOORZAAM is de nieuwe stichting, waar STAF (Stichting Arbo Flexbranche) en STOOF (Stichting voor Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche) zijn samen gegaan. DOORZAAM heeft als doelstelling het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht. Dit willen we samen bereiken door te investeren in opleiden & ontwikkelen en gezond & veilig werken. Via DOORZAAM zijn er diverse financiele en andere ondersteuningsmiddelen beschikbaar voor kandidaten die op uitzend- of detacheringsbasis werken
 • Studiekosten aftrekken van de belastingen; kan een mogelijkehied zijn als je geen studiefinanciering ontvangt. 
   
 • Download  het informatieblad: "Leren en Werken Financiele Regelingen werkzoekenden, werknemers en scholieren" voor een duidelijk overzicht.
   
 • TIP:  Kijk ook op financieelCV.nl van de Rjksoverheid. Hier kunt je zelf een berekening maken van de mogelijke financiële regelingen
  LET OP: Mogelijk zijn andere subsidiemaatregelen hier bovenop nog van toepassing

Interessante links 

Subsidiecalculator; toont eventuele subsidies en financiële regelingen die kunnen worden benut bij (recente) indiensttreding van een nieuwe medewerker.
Premiekortingencalculator; Bereken premiekortingen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) of loonkostensubsidie voor bedrijven
Sectorplannen.nl; biedt een overzicht van alle sectorplannen per regio en per sector.
Financieel CV: Diverse regelingen van de rijksoverheid