geldboom

> Financiële regelingen Leren en Werken: werkzoekenden.

Financiële regelingen Leren en Werken: werkzoekenden.

De overheid, het bedrijfsleven, UWV en gemeenten willen werkend leren stimuleren door middel van financiële regelingen. De financiële regelingen die afgestemd zijn op werkzoekenden, werknemers en scholieren vind je hier. Jouw situatie bepaalt welke regelingen er voor jou van toepassing zijn.

Situaties

1. Ik doe/wil een voltijdopleiding doen in het voortgezet onderwijs of het voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo) en ben tussen de 18 en 30 jaar oud.

Dan kun je een tegemoetkoming scholieren ontvangen. De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. De aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Meer hierover lees je op www.duo.nl

2 Ik doe/wil een deeltijdopleiding doen in het voorgezet onderwijs of het voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo) en ben 18 jaar of ouder.

Dan kun je mogelijk een tegemoetkoming deeltijders voor het cursusgeld en de schoolkosten ontvangen. Om de tegemoetkoming voor deeltijders te krijgen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. De hoogte van de tegemoetkoming deeltijders is afhankelijk van jouw inkomen en dat van je eventuele partner. Meer hierover en over de voorwaarden lees je op www.duo.nl

3. Ik wil een voltijd mbo opleiding doen (BOL) en ben tussen de 18 en 30 jaar oud.

Dan heb je recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Volg je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Wel betaal je eventuele leningen terug. Voor niveau 3 en 4 is de studiefinanciering een prestatiebeurs. Dit betekent dat je studiefinanciering pas een gift wordt als je je diploma hebt behaald. Ook je studentenreisproduct valt onder deze regelingen.
Volg je een opleiding in het mbo, dan heb je 4 jaar recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Wil je erna doorstuderen en naar het hbo, dan heb je opnieuw recht op 4 jaar studiefinanciering en een studentenreisproduct. Meer hierover lees je op: www.duo.nl.

4. Ik wil een voltijd of duale opleiding aan een hogeschool of universiteit volgen en ben jonger dan 30 jaar.

Je hebt recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Studiefinanciering voor het hbo en de universiteit is een lening. Dit betekent dat je de studiefinanciering moet terugbetalen als je klaar bent met je studie. Wel is er nog steeds een aanvullende beurs. De aanvullende beurs is een prestatiebeurs: haal je binnen 10 jaar je diploma dan hoef je de aanvullende beurs niet terug te betalen.

Nog geen 18? Dan ontvang je studiefinanciering het kwartaal na de startdatum van je studie. Start je op het hbo of de universiteit dan heb je 4 jaar recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Daarnaast heb je één jaar extra recht op je studentenreisproduct als je een hbo opleiding volgt en in het eerste jaar van je leenfase zit. De leenfase start na je prestatiebeurs, je hebt dan geen recht meer op studiefinanciering en leent extra bij om je studie te bekostigen. Meer hierover lees je op: www.duo.nl.

5. Ik heb geen recht meer op studiefinanciering, maar wil een voltijdopleiding aan het mbo (BOL) of een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit volgen.

Iedereen tot 55 jaar kan onder bepaalde voorwaarden geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. Je krijgt het krediet voor de duur van de opleiding. Je kunt het Levenlanglerenkrediet vanaf juni 2017 aanvragen via DUO. De regeling gaat in op 1 augustus 2017 (voor het mbo) en op 1 september 2017 (voor hbo en universiteit). Meer hierover en over de voorwaarden lees je op: www.duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp.

Ben je jonger dan 30? Dan kun je het krediet alleen in een van de volgende 2 situaties krijgen:

Je hebt een diploma voor een hbo-bachelor of een universitaire master en gaat nu een 2e opleiding doen aan hbo of universiteit.
Je gaat een deeltijdopleiding doen aan hbo of universiteit.

Daarnaast kun je de kosten aftrekken van de belasting. Voor de aftrek van studiekosten geldt een drempel van € 250,- per persoon. De aftrekbare kosten boven deze drempel mag je aftrekken.

6. Ik ben 26 jaar of jonger, heb een opleiding afgerond en ben op zoek naar een baan.

Ben je in de leeftijd van 18 t/m 26 jaar en heb je een opleiding afgerond, dan kun je in een aantal gemeenten aan de slag met de Startersbeurs. De Startersbeurs biedt de mogelijkheid om zes maanden, 32 uur per week, werkervaring op te doen bij een bedrijf naar keuze tegen een vergoeding van minimaal € 500,-. In sommige gemeenten spaar je per maand € 100,- voor een opleiding. Bekijk de voorwaarden in jouw gemeente op www.startersbeurs.nu.

7. Ik word werkloos.

Indien de werkgever het initiatief tot ontslag heeft genomen na een dienstverband van 2 jaar of langer ontvang je een transitievergoeding. Je kunt deze vergoeding gebruiken voor scholing of begeleiding bij het vinden van een andere baan. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het maandsalaris en het aantal dienstjaren. Lees meer over de transitievergoeding op www.uwv.nl.

Daarnaast kun je mogelijk gebruik maken van het Levenlanglerenkrediet (zie situatie 5).

8. Ik werk in loondienst.

Als je in loondienst werkt, kun je jouw werkgever vragen om de opleiding te betalen. Vaak zijn daarover afspraken gemaakt in de CAO. Werkgevers die hun personeel opleidingen aanbieden, kunnen vergoedingen uit opleidingsfondsen krijgen. In steeds meer cao’s worden afspraken gemaakt over een persoonlijk ontwikkelbudget. Met dit persoonlijke ontwikkelbudget kun je onder meer je kennis op peil houden.

Moet je je opleiding zelf betalen? Dan kun je mogelijk gebruik maken van het Levenlanglerenkrediet (zie situatie 5).

Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. Wie een ontwikkeladvies aanvraagt, krijgt een aantal individuele gesprekken met een coach. Het ontwikkeladvies is voor de deelnemer gratis. De coach kan per ontwikkeladvies € 600,- subsidie aanvragen. Er is ook een potje voor leidinggevenden die hun werknemers willen ondersteunen bij hun loopbaanwensen. Lees meer over het gratis ontwikkeladvies voor 45-pussers op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/12/31/gratis-ontwikkela...

9. Ik heb een WW-uitkering.

Mogelijk kun je vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht wanneer scholing door UWV als noodzakelijk wordt beoordeeld. Je volgt dan de opleiding gedurende de uitkeringssituatie. Voor de financiering van je opleiding kun je mogelijk gebruik maken van het Levenlanglerenkrediet (zie situatie 5).

Vijftigplus en interesse in het leren van een ambacht? Via AmbachtNederland is het mogelijk om met behoud van WW-uitkering de opleiding te volgen. Kandidaten die worden toegelaten betalen een eenmalige bijdrage van € 250,- voor het gehele traject. Verder zijn er voor de kandidaten geen kosten, maar ook geen vergoedingen. Aanmelden kan via www.ambachtnederland.nl.

10. Ik heb een WIA/WAO/wajong uitkering.

Het is aan te raden om over jouw mogelijkheden in gesprek te gaan met je arbeidsdeskundige. Hij/zij kent jouw situatie en weet waar je gebruik van kan maken. Is voor jou een opleiding noodzakelijk voor het vinden van werk, dan betaalt UWV de opleiding. Lees hierover op: www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-wia-uitkering/tijdens-wia-uitkering/d.... Let op: ontvang je een Wajong-uitkering en wil je geld lenen met het Levenlanglerenkrediet? Dan kan dit gevolgen hebben voor je uitkering.

11. Staat jouw situatie er niet tussen?

Misschien dat jouw gemeente nog mogelijkheden biedt of zijn er sectorale regelingen. Zo niet, dan kun je ervoor kiezen om een opleiding zelf te betalen.

Meestal kun je de kosten aftrekken van de belasting. Voor de aftrek van studiekosten geldt een drempel van € 250,- per persoon. De aftrekbare kosten boven deze drempel mag je aftrekken.

Mobiliteitscentrum Midden Brabant

Sinds april 2016 is er een Mobiliteitscentrum  in de regio Midden-Brabant actief. Het Mobiliteitscentrum brengt bedrijven met vacatures in contact met geïnteresseerde kandidaten. Dat kunnen werkzoekenden zijn, mensen die op het punt staan hun baan te verliezen, maar ook werknemers die een hele andere draai willen geven aan hun carrière.

Een ding hebben deze mensen gemeen: ze hebben de ambitie, maar missen vaak de specifieke scholing en kennis die voor deze sectoren nodig zijn. Door omscholing en bijscholing is dat echter goed bij te spijkeren. Het resultaat? Een baan binnen een kansrijke sector.

Vanuit het Mobiliteitscentrum maken we met de toekomstige werkgever afspraken over de juiste opleiding.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met middenbrabant@lerenenwerken.nl of 06-53588691.

Subsidiecalculator

Begin je met een leerbaan? Bekijk of een (potentiele) werkgever voor een regeling in aanmerking komt als hij jou aanneemt voor een leerbaan. Dit kun je berekenen met de www.subsidiecalculator.nl door de gevraagde gegevens in te voeren.

Meer informatie?

Er zijn ook financiële regelingen voor werkgevers, om mensen aan te nemen op een leerbaan of in dienst te houden. Het is goed om te weten op welke financiële regelingen je toekomstige werkgever recht heeft wanneer hij jou aanneemt. Dit levert jullie beiden voordeel op. De regelhulp financieel CV helpt u hierbij. https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/financieelcv/ Kijk op lerenenwerken.nl/werkgever of vraag naar de Brochure ‘Financiële regelingen Leren en Werken voor Werkgevers’ bij het Leerwerkloket. Kijk voor meer informatie over het combineren van leren en werken op www.lerenenwerken.nl. Hier vind je ook de locaties en contactgegevens van een Leerwerkloket bij jou in de buurt.

 

Disclaimer

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie in deze brochure zo volledig, zo nauwkeurig en zo actueel mogelijk te laten zijn. Wij gebruiken zoveel mogelijk de brontekst.

De Leerwerkloketten aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.

Bekijk de actuele versie op www.lerenenwerken.nl.