> Financiële regelingen voor werkgever

Financiële regelingen voor werkgever

Overheid, UWV en arbeidsmarktregio Foodvalley willen werkend leren bevorderen. Dit doen zij onder andere door werkgevers te stimuleren medewerkers in een leerwerkbaan aan te nemen. Hiervoor zijn verschillende regelingen, waarvan een werkgever gebruik kan maken.

Belangrijkste regelingen op een rij:

  • Subsidieregelingen landelijke overheid
  • Belastingvoordelen
  • Regelingen uitkerende instanties
  • Gemeentelijke regelingen (gemeente Barneveld, Ede, Wageningen, Renkum, Veenendaal en Wageningen)
  • Sectorale regelingen

Ben je op zoek naar een nieuwe werknemer? Met de Regelhulp financieel CV van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), kun je snel zien wat de financiële voordelen voor je kunnen zijn als je een nieuwe werknemer aanneemt. Voor sommige nieuwe werknemers kun jet u gebruikmaken van financiële regelingen, die het voor u aantrekkelijk maken om de werknemer aan te nemen. Denk aan de no-riskpolis, lage-inkomensvoordeel en loonkostensubsidie.

De Regelhulp financieel CV laat zien van welke regelingen je gebruik kunt maken en wat uw voordeel is.

Klik hier voor de Regelhulp.

Neem contact op via het contactformulier