> Financiële regelingen werkgevers

Financiële regelingen werkgevers

Het Leerwerkloket is goed op de hoogte van de verschillende financiële regelingen en subsidies op het gebied van leren en werken. Wanneer u kandidaten in een leerbaan wilt plaatsen, geven wij voorafgaand aan de mogelijke plaatsing voor elke afzonderlijke kandidaat advies over de aanvraag van financiële regelingen en subsidies. Wij adviseren hierbij ook over de mogelijke stapelbaarheid van de verschillende regelingen. Bovendien vertellen wij u hoe u de aanvraag kunt indienen.
Wij adviseren niet over kandidaten die reeds in een leerbaan zijn geplaatst.

Wilt u als werkgever investeren in scholing?

Zowel brancheorganisaties als de Nederlandse en Europese overheid hechten veel belang aan geschoolde werknemers. Maak gebruik van subsidies en andere regelingen voor het opleiden van medewerkers en leerlingen. Werkgevers mogen per 1 juli 2014 bijvoorbeeld een premiekorting toepassen in de loonaangifte voor voormalig werkloze jongeren.

Online subsidiecalculator

De online subsidiecalculator presenteert landelijke regelingen en subsidies voor een nieuwe medewerker overzichtelijk op een rij. Naast de hoogte van de bedragen geeft de calculator achtergrondinformatie over de subsidies en regelingen en de te ondernemen acties.

Meer financiële voordelen op lerenenwerken.nl