> Fontys HRM Performance Management en Strategisch opleiden

Fontys HRM Performance Management en Strategisch opleiden

Staat het thema Performance Management en Strategisch opleiden bij u op de agenda in 2020? Nieuwsgierig naar inzichten van studenten van de opleiding HRM, dan is dit wellicht een mooie kans om samen te werken.

Wat zoeken wij?

Voor het vak Performance Management en Strategisch Opleiden in lesperiode 3 en 4 (10 februari tot 11 juli 2020) komen wij graag in contact met bedrijven die als opdrachtgever kunnen fungeren voor onze tweedejaars studenten van de opleiding HRM.

We zijn op zoek naar minimaal 4 (voorkeur internationale) opdrachtgevers voor de studenten van locatie Eindhoven, en minimaal 3 opdrachtgevers voor de studenten locatie Tilburg. Belangrijkste is dat het bedrijf aan de slag wil gaan met Performance Management en Strategisch Opleiden en hier een verantwoordelijke medewerker voor is binnen het bedrijf (voorkeur HRM). Er hoeft niet reeds een heel beleid te zijn, studenten kunnen hier juist over meedenken en het verder uitwerken.

De studenten worden door Fontys HRM verdeeld en dit betekent dat 5 a 6 groepen aan de slag gaan met uw vraagstuk omtrent Performance Management en Strategisch Opleiden. De studenten werken op Fontys locatie aan hun project en worden wekelijks begeleid door een docent.

Wat vragen wij van u?

Betrokkenheid door het geven van informatie – contactmomenten – mogelijk een bedrijfsbezoek gedurende een aantal afgesproken momenten. (minimaal 4) van 10 februari tot 11 juli 2020:

  • 1e moment: (2 t/m 6 maart 2020, afhankelijk van het lesrooster van de studenten) Bedrijfspresentatie Performance Management bij Fontys.
  • 2e moment: (23 t/m 27 maart 2020, afhankelijk van het lesrooster van de studenten) Contact via mail of FaceTime.
     
  • 3e moment: (18 t/m 20 mei 2020, afhankelijk van het lesrooster van de studenten) Bedrijfspresentatie Strategisch Opleiden bij bedrijf en speeddaten met stakeholders.
     
  • 4e moment: (8 t/m 12 juni 2020, afhankelijk van het lesrooster van de studenten) Contact via mail of FaceTime.
  • 5e moment: (toetsperiode 22 juni t/m 26 juni 2020, afhankelijk van het lesrooster van de studenten) Adviespresentaties assessment met opdrachtgever bij Fontys + aanbieden van het adviesrapport.

Wat gaan we doen?

Het voorstel is om studenten vanuit de vak inhoud van Performance Management en Strategisch Opleiden een opdracht te laten uitwerken voor een dan wel advies rondom een ontwikkel- of PM-programma rondom een ontwikkeltraject. De opdracht is alvast volgt: Op basis van informatie en theoretische input maakt de student een analyse van de stand van zaken m.b.t. performance management binnen de organisatie. In eerste instantie zal deze analyse gericht zijn op mogelijke knelpunten of verbeterpunten als het gaat om het sturen op de performance van de organisatie, het team en/of het individu. Op basis van deze inventarisatie presenteert het projectgroep adviezen over het optimaliseren van (human) performancemanagement.

Vervolgens  wordt de vertaalslag gemaakt naar een leervraagstuk: Hoe kan een ontwikkeltraject (op meerdere niveaus binnen de organisatie) bijdragen aan de prestaties? Hiervoor wordt een concrete analyse van het leervraagstuk gemaakt, resulterend in een ontwerp van het leerproces met concrete implementatievoorstellen waarbij ook aandacht is voor de evaluatie. De analyse en aanbevelingen worden uitgewerkt in een adviesrapport per projectgroep.

Wat is de toegevoegde waarde voor de opdrachtgever?

Het vraagstuk van de praktijk is leidend. Dit is de beste manier voor studenten om het vak daadwerkelijk te leren en inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van performance management.

Daarvoor zijn wij op zoek naar bedrijven die inhoudelijk graag hier aan bij willen dragen. Voor een bedrijf kan het toegevoegde waarde hebben om nieuw inzicht te krijgen in hun performance management en opleidingstrajecten. Ons doel is om studenten met innovatieve ideeën te laten komen en bedrijven te inspireren middels hun adviesrapport. Opdrachtgevers krijgen zo een uitvoerbaar rapport met analyses en aanbevelingen.  

Meer weten?

Praktijkbureau HRM
Drs. Esther Tielen-Spikmans | Praktijk Coördinator HRM | Fontys Hogescholen HRM en Psychologie | Carine Hermens | Emily van der Sanden |  

+31 (0) 8850- 82373 |  +31 (6) 13898730   |  praktijkhrm@fontys.nl