> Hello, my name is.....

Hello, my name is.....

Hello, my name is.....dit evenement is onderdeel van een ontwikkeltraject voor hogeropgeleide jongeren die moeilijk aan een baan komen. Een onderzoek onder deze doelgroep door Jongerenpunt Midden-Brabant toonde aan dat zij vooral behoefte hebben aan een workshop Netwerken.

7 jongeren namen deel aan deze workshop uitgevoerd door Jongerenpunt Midden-Brabant en GAAF positieve energie. Leren en Werken Midden-Brabant bouwt samen met Jongerenpunt Midden-Brabant verder aan een traject dat aansluit bij de behoefte van deze doelgroep.