> Henny de Haas, Hoppenbrouwers Techniek BV

Henny de Haas, Hoppenbrouwers Techniek BV

Henny de Haas leert een leven lang!

Als ik mezelf als uitgangspunt neem: ik ben eigenlijk al een leven lang aan het leren. Leren geeft voortdurend vernieuwing in mijn leven en in mijn werk.

Bij leren gaat echter niet om een cursusje doen. Het gaat over de intrinsieke behoefte om te verbeteren, om de beste te willen zijn. Om rijker te worden en dan heb ik het niet over geld.

Hoe vertaalt zich dat naar de cultuur bij Hoppenbrouwers?
Wij willen de beste zijn, we willen verbeteren, leren en vernieuwen: dat is de definitie van leercultuur. De beste willen zijn, dat kan je alleen door voortdurend te willen leren en voortdurend beter te willen worden. Veel mensen willen leren, zowel inhoudelijk als op gedrag.

Inhoudelijk leren is werk gerelateerd en geeft een niveau aan. Iedere medewerker kan opleidingen voorstellen waar ze zelf direct het nut van inzien. Valt het binnen de waarden en normen van Hoppenbrouwers dan komt iedere werk gerelateerde inhoudelijke opleiding daarvoor in aanmerking. Dat is de normaalste zaak van de wereld.

Als je bij ons komt werken, moet je bepaalde trainingen verplicht volgen. Daar is geen discussie over, dat moet gewoon. Ik vind dat je dit niet vrij moet laten.

We hebben de intentie om de klant zo goed mogelijk te bedienen. Daar hoort het juiste gedrag bij. Dit is heel belangrijk voor Hoppenbrouwers. Als lerende organisatie praten we voortdurend over alle elementen van gedrag. We stellen duidelijke gedragsregels op, zodat iedereen weet wat we van ze verwachten. Mensen die vrij denken willen we wel blijven stimuleren. Daarmee loop je een risico, maar je wilt ook mensen hebben met het lef om iets anders te willen doen.

Leren moet vooral leuk zijn, ook al is stampwerk onvermijdelijk. In het bedrijfsleven werkt het beter als mensen intrinsiek gemotiveerd worden en dus de gedachten erachter snappen. Dan wordt het vanzelf leuk. Werk moet energie geven. Als een opleiding bijdraagt aan werkenergie moet je die gaan volgen. Als je beter opgeleid wordt, kan dat leiden tot leuker werk. Dat is heel belangrijk als het gaat om een leven lang leren.

Voor de organisatie geldt dat door de blik te verruimen de lat hoger kan worden gelegd. Dat inzicht is ook leren: inzicht krijgen doordat iemand anders het beter kan. En wij willen nu eenmaal de beste zijn.

https://www.hoppenbrouwerstechniek.nl/