> Idris zoekt begeleiders

Idris zoekt begeleiders

Idris (onderdeel van Amarant) is op zoek naar begeleiders voor de doelgroep EVB/MVB. Idris is van mening dat de juiste persoonlijkheid essentieel is voor het werken met deze doelgroep. Dat is ook hetgeen waar we dan met name naar kijken: past iemand bij onze cliënten? Als dat betekent dat iemand geen gerichte zorgopleiding heeft dan zorgen wij ervoor dat die opleiding onder werktijd gevolgd kan worden.

De doelgroep: EVB/MVB cliënten

De doelgroep bestaat uit volwassen cliënten die op een laag emotioneel en intellectueel niveau functioneren. Je moet dan denken aan het niveau van een 1 tot 3-jarige. Ze verblijven in woonvoorzieningen op terreinen in Tilburg en Rijsbergen. De cliënten hebben behoefte aan intensieve verzorging, begeleiding en behandeling. Het niveau van de cliënten varieert: met sommigen is een (beperkt) gesprek mogelijk, bij anderen wordt er bijvoorbeeld gecommuniceerd via verwijzers/picto’s.

Wat ga je doen?

Samen met je team bied  je begeleiding en zorg aan onze cliënten op de woonvoorziening en/of dagbesteding. Iedere cliënt heeft een persoonlijk plan waarin beschreven staat hoe de begeleiding er uitziet. De begeleiding omvat zowel het sturen op gedrag als het bieden van lichamelijke verzorging. Je zorgt ervoor dat de cliënten een huiselijke sfeer ervaren en een bij hen passende vorm van ontspanning en dagbesteding krijgen. Jouw creativiteit speelt hierbij een belangrijke rol. Als begeleider kun je te maken krijgen met agressieve gedragingen van cliënten. Hiervan dien je je bewust te zijn. Vanzelfsprekend word je goed begeleid en geschoold om hier mee om te gaan. 

Wie ben jij?

Het belangrijkste is dat je contact kan maken met deze laag functionerende cliënten. Daarvoor moet je stabiel zijn en je goed bewust zijn van je emoties. Cliënten voelen haarfijn aan in wat voor stemming je bent en reageren daar sterk op. Je moet snel kunnen schakelen tussen de verschillende zorgvragen en constant alert zijn op signalen. Jij bent in staat om de regie te voeren binnen de woonvoorziening en zodoende structuur en duidelijkheid aan te brengen in het leven van de cliënt. Daarnaast kun je omgaan met agressie, die dagelijks kan voorkomen. Verder ben je in staat om de cliënt lichamelijke verzorging te bieden. Je leer/werkniveau is minimaal niveau 4. Je bent minimaal 28 uur per week beschikbaar en het is geen probleem voor je om te werken in onregelmatige diensten inclusief weekenden.

Wat bieden wij?

Indien je een relevant zorgdiploma op minimaal niveau 4 hebt dan bieden we je, afhankelijk van de functie, een salaris in schaal 40 of 45 van de cao gehandicaptenzorg.
Wanneer je niet gediplomeerd bent en je wilt de overstap naar deze vorm van zorg maken dan bieden we je een leerwerktraject.

( Tijdens de bijeenkomst wordt dit traject en ook de arbeidsvoorwaarden verder toegelicht)