> Subsidies en fiscale voordelen

Subsidies en fiscale voordelen

Er zijn een aantal financiële mogelijkheden voor werkgevers om leren en werken binnen uw organisatie te stimuleren.

Regelingen landelijke overheid

 • Mobiliteitsbonus: u krijgt korting op uw premies wanneer u iemand in dienst neemt van 56 jaar of ouder met een uitkering of iemand met een ziekte of handicap.
 • Subsidieregeling Praktijkleren: de subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een praktijkleerplaats.
 • Tel mee met Taal: Via de subsidieregeling Tel mee voor Taal kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor taalscholing van hun medewerkers.
 • Het lage-inkomensvoordeel (LIV); het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Het doel is om de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren.

UWV Regelingen

 • Proefplaatsing: een werkzoekende kan twee maanden met behoud van uitkering bij u werken, zonder dat u loon hiervoor betaalt.
 • No riskpolis: voor werknemers met een ziekte of handicap betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. De Ziektewet-uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer.
 • Scholing: Uitkeringsgerechtigde kandidaten kunnen met toestemming van het UWV een scholing volgen als er noodzaak tot scholing bestaat. Het UWV vergoedt geen scholingskosten voor WW gerechtigde kandidaten.
 • Brug-WW: Met deze regeling kunt u een werknemer laten omscholen met behoud van zijn WW-uitkering. Brug-WW geldt ook voor werknemers die werkloos dreigen te worden.

Sectorale regelingen

Bekijk of Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen in uw sector financieel bijgedragen aan de scholing van uw werknemers of cursussen aanbieden.

Regionaal/gemeentelijke regelingen

 • Loonkostensubsidie: een subsidie aan de werkgever ter compensatie van een deel van de loonkosten. De Loonkostensubsidie wordt ingezet voor een kandidaat die niet in staat is met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen.
 • Jobcoach/begeleiding: persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van de aan die persoon opgedragen taken, indien die persoon zonder die ondersteuning niet in staat zou zijn die taken te verrichten.
 • Proefplaatsing: Voor mensen met een uitkering is het mogelijk om een proefplaatsing te krijgen. Dit is ook mogelijk voor mensen met een arbeidsbeperking. Een uitkeringsgerechtigde werkt dan een paar maanden bij een werkgever met behoud van uitkering. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen.
 • Participatieplaats; de gemeente kan bepaalde uitkeringsgerechtigde kandidaten beter bemiddelaar maken door deze maximaal twee jaar onbeloonde arbeid te laten verrichten, mits deze additioneel zijn.

De toepassing van deze instrumenten kunnen verschillen per gemeente. Bovendien kunnen gemeenten aanvullende instrumenten toepassen. Maak een afspraak met een Leerwerkadviseur om te bespreken welke regelingen in uw gemeente gelden.

Berekenen

 • Subsidiecalculator: overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.
 • Regelhulp Premiekortingen en LIV: een regelhulp van de Rijksoverheid die werkgevers helpt om vast te stellen of zij recht hebben op een premiekorting en/of het lage-inkomensvoordeel.

Advies

Informeer bij het Leerwerkloket welke financiële regelingen er in uw regio gelden. Bekijk ook de brochure Financiële Regelingen voor Werkgevers, met uitgebreidere informatie over de diverse regelingen. Daarnaast is het handig om te kijken op welke financiële regelingen uw toekomstige werknemer recht heeft. Deze staan uitgewerkt op de pagina voor werkzoekenden.


Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Bezoek de websites van de betreffende organisaties voor de meest actuele informatie.

Handige links: