> Ingrid Berens: Een leven lang leren inspireert!

Ingrid Berens: Een leven lang leren inspireert!

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan sneller, functies ontstaan en verdwijnen en expertises dienen steeds aangescherpt te worden. Een leven lang leren is daarmee een vanzelfsprekendheid. En om daarin succesvol te zijn is het belangrijk de juiste zaken op het juiste moment te doen. Het Leerwerkloket ondersteunt eenieder die zich wil ontwikkelen.
De ondersteuning van het Leerwerkloket is erg divers. We hebben een brede kennis van de arbeidsmarkt, bogen op een schat aan ervaring in loopbaancoaching en kennen de weg naar verschillende financiële ondersteuningen bij het volgen van opleidingen. In deze nieuwsbrief lees je welke voordelen dat met zich mee kan brengen en hoe groot de behoefte aan een goede begeleiding is bij iedereen die die stap vooruit wil zetten.

We motiveren mensen om zelf de keuze te maken zich verder te ontwikkelen. Zo voorkomen ze dat ze op een dood spoor raken. Dat is niet altijd eenvoudig, want op je eigen plekje blijven voelt vaak het beste. We helpen mensen over die angst heen te stappen en zichzelf verder te verbreden. Dit geldt voor mensen die werk hebben, maar natuurlijk ook voor iedereen die tijdelijk zonder werk zit. Juist dan kun je je ook een spiegel voorhouden. Welke stappen kan ik zetten om een baan te vinden die nu en voor langere tijd bij me past? Moet ik me daarvoor bijscholen of is de richting waar ik werk in had voldoende? Onze loopbaancoach kan je ook daarin ondersteunen. En je wijzen naar mogelijkheden als de scholingslening of scholingsvoucher.

Nog niet voldoende geïnspireerd? Lees in de nieuwsbrief dan de praktijkvoorbeelden van wat een leven lang leren kan betekenen!