> Intervisie-aanbod voor professionals arbeidsmarktregio’s

Intervisie-aanbod voor professionals arbeidsmarktregio’s

Het ministerie van SZW biedt ondersteuning aan medewerkers van arbeidsmarktregio’s en biedt hiervoor het ondersteuningstraject ‘intervisie en kennisdeling’ aan.

Hiermee wil SZW de gecoördineerde werkgeversdienstverlening blijvend verbeteren en de samenwerking in de arbeidsmarktregio optimaliseren. Lysias Advies en Maatschap voor Communicatie voeren deze intervisie en kennisdeling uit. Ook de Leerwerkloketten kunnen meedoen.

Tijdens de netwerkbijeenkomst Leren en Werken van 9 mei licht Magdaleen Sturm van Lysias het aanbod nader toe. “Intervisie is een methodische en gestructureerde manier van met elkaar leren van ingebrachte vragen en praktijkvoorbeelden. Wij begeleiden de groepen drie keer, daarna besluiten ze of ze door willen gaan op eigen kracht.”

Er kunnen landelijke en regionale intervisiegroepen gevormd worden, voor managers, voor beleidsmedewerkers en voor account- en klantmanagers. Ook projectleiders en adviseurs van de Leerwerkloketten kunnen van deze intervisie-mogelijkheid gebruik maken. Deelnemen aan de aangeboden intervisie kost geen geld, wel tijd.

De Leerwerkloketten ontvangen binnenkort nadere informatie over het aanbod en hoe je je ervoor kunt aanmelden. Lees vast meer op https://www.samenvoordeklant.nl/intervisie-en-kennisdeling.