> Jaarrapportage 2018

Jaarrapportage 2018

Voor u ligt de jaarrapportage van Leren en Werken Midden-Brabant 2018.

Wij kijken wederom met trots terug op een jaar vol afwisselingen, borging van eerdere werkzaamheden als ook nieuwe initiatieven en samenwerkingen. We willen u door middel van deze rapportage graag informeren over onze dienstverlening en de bijbehorende resultaten over 2018.

Onze ambitie om het gat te dichten tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en een leven lang leren op de agenda te zetten is gelijk gebleven. Door de sterk veranderende arbeidsmarkt is dit thema ook bij het ministerie van SZW hoger op de agenda gekomen. Het programma
Leren en Werken wordt vermeld in kamerbrieven als een mogelijke regionale structuur om uitvoering te geven aan “een leven lang ontwikkelen”.

Onze opdracht richt zich zoals u weet op drie doelgroepen:

  1. de (MKB) ondernemer in de regio
  2. de inwoner binnen de regio.
  3. de professional op de regionale arbeidsmarkt

Onze rapportage bestaat uit een aantal delen:

  • Allereerst een infographic van onze belangrijkste activiteiten in 2018
  • de conclusie en de highlights in cijfers.
  • De beschrijving van onze regionale activiteiten & verbinding met andere initiatieven
  • Een verdieping van de cijfers.

Ik wens u veel leesplezier!

Ingrid Berens
projectleider

Bestand: