> Kansen bij Defensie

Kansen bij Defensie

Tijdens de landelijke netwerkdag van Defensie en UWV werd veel informatie en kennis uitgewisseld over de actuele ontwikkelingen op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom bij Defensie.
Tevens kwamen maatschappelijke projecten in samenwerking met Defensie aan bod en de kansen op de gehele arbeidsmarkt aan bod.

Bij het LeerWerkLoket houden we altijd oren en ogen open voor informatie over mogelijkheden en kansen voor onze klanten (werkzoekenden en werkgevers)

Tijdens de informatieve en afwisselende netwerkdag in het Nationaal Militair Museum werd duidelijk waar vraag naar is bij Defensie.

Initiatieven vanuit gemeenten, het UWV of scholen worden gestimuleerd door Defensie. Door ‘creatief te ondernemen’ komen projecten tot stand. In Den Helder wordt bijvoorbeeld een groep bijstandsgerechtigde vrouwen met behoud van uitkering opgeleid voor een technisch beroep. In Tilburg is in samenwerking met een ROC een klas samengesteld met jongeren zonder startkwalificatie die worden voorbereid op een carrière bij Defensie.

Duidelijk werd dat jongeren tot 28 jaar kansen en mogelijkheden hebben bij Defensie. Het moet wel bij je passen. Sowieso is het aan te raden om de informatiedagen van defensie te bezoeken als iemand wil werken bij Defensie. Op de website www.werkenbijdefensie.nl staat een overzicht van de informatiedagen en de wijze van aanmelding voor deze dagen.

Ook bij defensie is de vraag naar specialisten groot. Vooral jongeren met een technische achtergrond en/of interesse zijn nodig. Met de leeftijdgrens van 28 jaar wordt bij deze specialistische functies soepeler omgegaan.

Hieronder volgt een toelichting op de projecten die door creatief ondernemen tot stand kwamen:

Het project in Den Helder: 
Het project heeft als doel om vrouwen uit de bijstand te scholen op MBO 2 niveau in de vakrichting Electrotechniek. Het Marinebedrijf verzorgt gedurende de opleidingen de stages. Het ROC kop van Noord Holland en Tetrix de scholing.
Gedurende het project is er een Coach van Inwerking betrokken die de deelnemers begeleid op alle leefgebieden.
Naast het leren van een vak zijn het verkrijgen van werknemersvaardigheden en het verkrijgen van een stabiele leefsituatie doelstellingen binnen het traject.
Het project is een samenwerking tussen:  Het Marinebedrijf, Gemeente Den Helder, Werkgever Servicepunt Noord Holland en Inwerking.

Het project in Tilburg:
Januari 2016 startte het project met 16 studenten aan het ROC van Tilburg met hun twaalf maanden opleiding MBO2 Grondoptreden. In deze periode zijn er zes beroepspraktijkvormingsweken bij Defensie en zes van deze periodes worden door het ROC uitgevoerd.

Het TTR project is een doorontwikkeling van het Train Them In (TTI) traject dat in Groningen heeft plaatsgevonden. Het initiatief is genomen door de gemeente Tilburg die met de steun van een Europese subsidie op zoek is gegaan naar partners. Deze hebben zij gevonden in het Servicepunt Defensie en het ROC van Tilburg. Vertrouwen en out of box denken hebben tot een mooie samenwerking geleid.
Op dit moment zijn er nog 13 jongeren in het traject waarvan 1 al is aangenomen bij defensie. Een ander zit in het sollicitatieproces en de anderen studenten maken hun keuze in oktober.