> Kick off HR Kenniskring De Langstraat

Kick off HR Kenniskring De Langstraat

“Hoe doen andere HR-managers dat?”

(Jonge) HR-managers van MKB bedrijven met minder dan 100fte (*) vervullen vaak een solo en/of combifunctie. Ze hebben geen vakcollega om mee te sparren en zijn vaak tevens belast met andere taken, zoals financiën en control of PR en communicatie.  De ondernemersadviseur werd gevraagd of zij andere HR-managers uit de regio  in deze positie kent en mogelijk een verbinding kan leggen. Daarop heeft zij een aantal bekende bedrijven gebeld en de belangstelling gepolst voor een platform van HR-professionals om met elkaar kennis en ervaring uit te wisselen, te sparren, van elkaar te leren en professioneel te groeien. 
Alle zeven benaderde bedrijven reageerden direct enthousiast.

Op 20 september heeft de Kick-off plaatsgevonden. Onze ondernemersadviseur, Titia Fluks, faciliteerde deze kennisbijeenkomst die als doel had om elkaar te leren kennen en gezamenlijke thema’s te inventariseren.  Door vragen en gesprekken over “Waar ben je trots op?” en “Waar lig je wakker van” ontstond snel een vertrouwelijke, open sfeer.
De 7 HR-managers willen graag een vervolg geven aan deze bijeenkomsten. Het voornemen is om vier bijeenkomsten per jaar te organiseren op locatie van een van de deelnemers en na een jaar te evalueren.  De thema’s worden gekozen en ingeleid door ontvangend bedrijf, de bijeenkomsten dit jaar geleid door de ondernemersadviseur. Naar behoefte kan aanvullende kennis en expertise van derden of stakeholders van Leren en Werken worden gevraagd.

De volgende bijeenkomst is 15 november a.s. met als thema: Beoordelings- en verzuimgesprekken. 

(*) voor bedrijven > 100 fte is er de HR-Community van VNO-NCW Midden- en WestBrabant.