Nieuws

> Laaggeletterdheid in Midden Gelderland

Laaggeletterdheid in Midden Gelderland

Heel veel dobbelstenen met letters op de zijkanten

Vanaf oktober 2014 zijn UWV Werkbedrijf MG/FV en LeerWerkLoket Arnhem midden Gelderland aangesloten bij Bondgenootschap laaggeletterdheid.  De bondgenoten gaan aan de slag met vier activiteiten: herkennen en verwijzen, eenvoudig communiceren, activiteiten organiseren om het onderwerp uit de taboesfeer te halen of om lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden te bevorderen en als laatste: kennisdeling. Inmiddels hebben 44 organisaties in de regio Arnhem zich aangesloten bij het bondgenootschap.                                     

In november 2014 heeft de regionale projectleider Laaggeletterdheid gevraagd of het UWV de regie wil nemen om te kijken of 'Werken met internet' iets voor het werkbedrijf zou zijn. (Dit is een project van Nijmegen). LWL/UWV heeft dit opgepakt en aangegeven dat ze niet de regie gaan voeren, maar wel graag willen samenwerken. Motivatie: digibetisme is geen probleem alleen voor het werkbedrijf maar een gezamenlijk probleem in onze samenleving. We moeten ons niet beperken tot het Leerwerkloket en UWV werkbedrijf maar dit breder oppakken.

Vervolgens zijn ze om de tafel gegaan met Huub Bleijerveld beleidsmedewerker Volwasseneducatie Gemeente Arnhem en Nol Hameleers landelijke projectleider UWV Digibitisme en Sella Meijs projectleider Bondgenootschap Arnhem e.o.  Dit om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen. Na kennisdeling kwamen LWL en UWV tot de conclusie dat de digisterker een goede aanvulling zou zijn op het huidige aanbod aan cursussen. Ze hebben Piet Boekhoudt (directeur digisterker) en Helma Steenbakkers KCC gemeente Arnhem en Maria Wezendonk Bibliotheek Arnhem laten aansluiten.

Resultaat: naast het Taalhuis, klik en tik, taalcursussen wordt binnenkort ook de digi-sterker aangeboden (financiering volwasseneducatie gemeente) aan de inwoners van Arnhem en omgeving. Regio-gemeenten kunnen eventueel voor een laag tarief ook gebruik maken van het abonnement van de digisterker.

Door de toenemende digitale dienstverlening van UWV Werkbedrijf wordt het duidelijk dat een groep werkzoekenden niet goed kunnen lezen en schrijven. Dit beperkt hun zelfstandigheid en hun kansen op een nieuwe baan. En toch wordt verwacht dat ze meegaan in de ontwikkeling van digitale dienstverlening.

Vorige  week werd bekendheid gegeven aan actieplan 'tel mee voor taal'. Ik vraag me af of er door dit actieplan ook eventuele financiële middelen mogelijk zijn/beschikbaar komen om de dienstverlening UWV aan laaggeletterden uit te breiden.

Als je meer informatie hebt over het actieplan 'tel mee voor taal' en of er door dit actieplan ook eventuele financiële middelen mogelijk zijn/beschikbaar komen om de dienstverlening van UWV aan laaggeletterden uit te breiden, dan kun je contact opnemen met Trudie Rupert.