Nieuws

> Laaggeletterdheid op de Werkvloer!

Laaggeletterdheid op de Werkvloer!

Placemats van “Leren en Werken Taalakkoord.

Dinsdagavond 17 september 2019. Het is de maand van het Leren en Werken. De week van de Alfabetisering (9 t/m 15 september)  is net achter de rug.

In een mooie accommodatie in het Oude Dorp van de gemeente Houten komt de plaatselijk Lionsclub bij elkaar. De tafels zijn gedekt voor het diner, voorafgaand aan het te bespreken thema. Dit keer liggen er niet de gebruikelijke placemats van de uitbater van het restaurant op tafel, maar worden de borden geserveerd op de placemats van “Leren en Werken Taalakkoord”. Een delegatie van het LeerwerkLoket Utrecht is voor deze bijeenkomst uitgenodigd en schuift aan. De president van de Lionsclub heet iedereen van harte welkom en stelt de leden in de gelegenheid een korte mededeling te doen. Na het diner wordt er op een interactieve manier een inleiding verzorgd op het te bespreken thema van deze avond: Laaggeletterdheid op de Werkvloer!  Hierna volgt een lezing over het Taalakkoord door Erik de Graaf (sr. Adviseur Leren en Werken) en Jaco Ermstrang (Projectleider). De laatste spreker legt in zijn inleiding de missie, doelstellingen en werkwijze van het LeerwerkLoket uit. Erik gaat inhoudelijk in op het Taalakkoord en staat o.a. stil wat een lage taalvaardigheid op de werkvloer betekent. Hij sluit af met het benoemen van de partners die zich bij het Taalakkoord Werkgevers Midden Nederland hebben aangesloten. De aanwezigen, waaronder een groot aantal zelfstandigen en ondernemers, luisteren aandachtig, stellen vragen en leveren opbouwende kritiek. Tegen half elf sluit de voorzitter de vergadering.

Na afloop wordt er onder het genot van een hapje en een drankje nog wat bijgepraat. De aanwezigen verlaten tevreden de zaal en een aantal informeert zelfs naar de mogelijkheid om zich ook aan te sluiten bij het Taalakkoord.

Dinsdagavond 17 september in Houten…………….. voor het LeerwerkLoket een hele bijzondere mogelijkheid (en ervaring) om in de Maand van Leren en Werken aandacht te besteden aan laaggeletterdheid op de werkvloer.

Met veel dank aan de Lionsclub Houten; geweldige gastheren!

 

Categorieën: