> Landelijke bijeenkomsten Leerwerkloketten 2020

Landelijke bijeenkomsten Leerwerkloketten 2020

De landelijke netwerkbijeenkomsten van de Leerwerkloketten zijn bestemd voor de projectleiders van de Leerwerkloketten en vertegenwoordigers van landelijke partnerorganisaties. De landelijke themabijeenkomsten staan ook open voor adviseurs van de Leerwerkloketten en hun partners in de regio.

In verband met de Coronamaatregelen werd de geplande themabijeenkomst van 16 april over flexibilisering in het beroepsonderwijs uitgesteld.

In 2020 zijn nog landelijke bijeenkomsten gepland op onderstaande data. Of en in welke vorm deze bijeenkomsten doorgaan is op dit moment onduidelijk en afhankelijk van de op dat moment geldende normen en richtlijnen. Zodra hier duidelijkheid over is, wordt hierover gecommuniceerd.

  • Donderdag 4 juni 2020 - Netwerkbijeenkomst, Locatie Meeting Plaza Utrecht
  • Donderdag 9 juli 2020 - Themabijeenkomst, Locatie Meeting Plaza Utrecht
  • Donderdag 8 oktober 2020 - Netwerkbijeenkomst, Locatie Meeting Plaza Utrecht
  • Donderdag 10 december 2020 - Themabijeenkomst, Locatie Meeting Plaza Utrecht

Voor alle landelijke bijeenkomsten geldt: inloop 09.00 uur, start 09.30 uur, lunch 12.30 uur.

De jaarlijkse Leerwerkdag is gepland in november 2020. De locatie en exacte datum hiervoor zijn nog niet bekend.

Meer informatie over geplande bijeenkomsten vind je bij ‘Bijeenkomsten’ in het inloggedeelte van www.lerenenwerken.nl.