> Profielen Stagiaire Leerwerkloket

Profielen Stagiaire Leerwerkloket

Gezien de problematiek rondom stageplekken hebben wij tijdens de laatste landelijke klankbordgroep overleg de wens uitgesproken om ook binnen de leerwerkloketten stageplekken ter beschikking te stellen.

Wij zien het als een maatschappelijke taak en voorbeeldfunctie richting de stakeholders van het leerwerkloket. Dit geldt ook voor de werkgevers die tot ons netwerk behoren.

Sommige leerwerkloketten hebben al goede ervaringen met stagiaires, o.a. het leerwerkloket in Zeeland en West-Brabant. Daarom heb ik als de projectleider van Zeeland en West-Brabant samen met MBO en HBO partners een functieprofiel opgesteld voor een stagiaire voor MBO en HBO. Verder zijn de werkzaamheden voor de MBO stagiaire op papier gezet, de verplichte proeven waaraan een MBO stagiair (voor diplomering) moet voldoen zijn als basis genomen voor dit document.
Tevens zijn alle aandachtspunten voor het werken met een stagiaire in een apart document verwerkt.

Dus als jullie aan de slag willen gaan met stagiaires kunnen jullie de bijgevoegde documenten als voorbeeld gebruiken. Mochten jullie nog vragen hebben, kunnen jullie met de projectleider van Zeeland en West-Brabant contact opnemen. Zijn contactgegevens:
Selwin Umar
Email: selwin.umar@uwv.nl
Tel.nr.: 06-21679759

Bestand:  PDF icon functieprofiel MBO stagiair Leerwerkadvies W-B-1.pdf PDF icon functieprofiel HBO stagiair Leerwerkadvies W-B-1.pdf PDF icon Werkzaamheden MBO stagiair.pdf PDF icon Werken met een stagiaire.pdf