> Landelijke start in Leeuwarden van Festival van het Leren

Landelijke start in Leeuwarden van Festival van het Leren

Datum: 
donderdag, 26 september, 2019
Tijd: 
(Hele dag)
Locatie: 
Fryslân

Het Festival van het Leren vraagt aandacht voor het leren van alledag, niet alleen op school, maar vooral ook op je werk, in je vrije tijd, in het vrijwilligerswerk dat je doet of gewoon thuis. Het Festival wil de aandacht vestigen op het belang van leren en ontwikkelen gedurende het hele leven. In Friesland worden door verschillende organisaties tal van workshops georganiseerd. Kijk voor een overzicht op de site http://festivalvanhetleren.nl/Regio-s/Workshops-Friesland/. Via deze site kun je je aanmelden voor de workshops.

Voor de bestuurders en professionals is er een Inspiratie fietstocht langs bedrijven met betrekking tot mbo praktijkleren. Besloten bijeenkomst.

Wie zijn de partners?

Learn for Life, Epale, Landelijk Leren en  Werken, Nordwin, Friese Poort, Friesland College, NHL Stenden, FNV, bibliotheek Drachten, NEF, Caparis, werkgevers, LWL.

Voor wie?

Friese bevolking Bestuurders en professionals.

Leerwerkloket: