Nieuws

> Pilot Praktijkleren Friesland van start

Pilot Praktijkleren Friesland van start

Leren in de praktijk als het op school niet lukt

Mensen zonder een diploma, en dus zonder startkwalificatie, zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt en vaker afhankelijk van een uitkering. Ongeveer een derde van de mensen met een WW-uitkering heeft geen diploma, bij mensen in de bijstand is dat zelfs meer dan de helft.

Als het volgen van een gewone mbo-opleiding nog een brug te ver is kunnen deelnemers via de pilot Praktijkleren een mbo-praktijkverklaring halen. De deelnemers volgen meestal geen lessen en doen geen examen, maar krijgen wel een mbo-praktijkverklaring wanneer ze bepaalde opleidingsonderdelen beheersen. Zo kunnen zij aan bedrijven laten zien wat ze kunnen. Vaste onderdelen van de praktijkleerroute zijn begeleiding, een leerbaan en een vorm van inkomen.

De pilot draait om een brede groep mensen zonder diploma die elk een eigen aanpak vragen. De leerbehoefte van een statushouder/inburgeraar is tenslotte anders dan die van iemand die drie jaar in de bijstand zit en alleen basisonderwijs heeft gevolgd. Voor elk van hen kan deze pilot een belangrijke opstap zijn naar werk en een basis leggen voor doorleren in het mbo.

Officiele aftrap

De officiele aftrap van de pilot in Fryslân was op 26 september tijdens het Festival van het Leren. Er waren ruim negentig jobcoaches, accountmanagers, praktijkbegeleiders van scholen en managers aanwezig om te horen hoe de Pilot Praktijkleren hen gaat raken in hun dagelijkse werk. Een aantal werkgevers waren hierbij uitgenodigd om te vertellen wat zij van de pilot verwachten en waar zij behoefte aan hebben. Een aantal reacties:

"Het is mooi om mensen te zien groeien door het krijgen van een diploma, of in dit geval een praktijkverklaring. Je ziet ze stralen!" (Annette van de Meulen, Algemeen directeur Nivo Groep)

"Als werkgever moeten we langzaam het vertrouwen opbouwen met deze doelgroep. Iedereen heeft talent. Laten we kijken naar de persoon en wat bij hem of haar past!" (Joukje Zuidema, hoofd Facilities en Services regio Noord, Alliade)

"Het is lastig mensen te vinden voor in de bouw. Hier ligt voor ons een kans om gericht jongens te bereiken die het vak in de praktijk kunnen leren!" (Hans Oegema, directeur Oegema Metselwerken)

Partners

De Pilot Praktijkleren met de mbo-praktijkverklaring wordt in Fryslân mogelijk gemaakt door de Friese mbo-scholen, de erkende leerbedrijven, Steunpunt Zorg & Onderwijs Friesland, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en alle partners van Fryslân Werkt!

Leerwerkloket:  Leerwerkloket Fryslân