Nieuws

> September; de maand van leren en werken

September; de maand van leren en werken

Om meer aandacht te vragen voor een Leven Lang Leren wordt in september De Maand van Leren en Werken georganiseerd. Tijdens deze landelijke campagne worden er diverse evenementen georganiseerd om aandacht te vragen voor een ‘leven lang leren’. Blijven leren wordt steeds belangrijker. De wereld verandert snel. Door de technologie en robotisering verdwijnen banen of veranderen functies. Een baan is tegenwoordig niet meer voor het leven, bijscholen of omscholen is daarom belangrijk.

Leerwerkloket Noord-Holland Noord

In de maand september is er dus extra aandacht voor Leren en Werken. Deze maand wordt voor het vijfde jaar op rij georganiseerd door de Leerwerkloketten. De Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden tussen de partijen die in de regio betrokken zijn bij leren en werken: onderwijsinstellingen, gemeenten, UWV, SBB en bedrijfsleven. Het Leerwerkloket is er voor iedereen met loopbaan- en scholingsvragen. Bij ons de regio kun je hiervoor terecht bij het Leerwerkloket Noord-Holland Noord (leerwerkloketnhn.nl).

Laaggeletterdheid

Tijdens deze maand vragen we ook extra aandacht voor de aanpak van laaggeletterdheid op de werkvloer. Meer dan 700.000 werkenden hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Het is voor medewerkers lastig om zich verder te ontwikkelen als zij de taal niet goed beheersen. Een betere beheersing van de taal maakt iemand zelfredzamer. Dat kan weer zorgen voor gelukkigere werknemers. Ook hierbij is leren dus heel belangrijk.

Door aandacht te besteden aan taal op de werkvloer:

  • neemt het ziekteverzuim af;
  • werken medewerkers veiliger;
  • worden er minder fouten gemaakt;
  • gaan de productiviteit en de kwaliteit omhoog.

Aansluiten bij het Taalakkoord Werkgevers

Als werkgever kunt u bijdragen aan de taalvaardigheid van uw medewerkers, door taal op de werkvloer bespreekbaar te maken en medewerkers te scholen. Voor werkgevers helpt aansluiten bij het Taalakkoord hierbij. Binnen het Taalakkoord zet u samen met andere werkgevers in op taal en deelt u kennis en ervaringen.  Haal het beste uit uw medewerkers en laat taal geen belemmering zijn!

  • Op 12 september is er een bijeenkomst van het Taalakkoord Noord-Holland Noord bij ons in de regio.

Tijdens de Taalakkoord NHN - bijeenkomsten wordt samen met alle deelnemers aan het Taalakkoord  gesproken over het bespreekbaar maken van taal op de werkvloer, het scholen van medewerkers en de financieringsmogelijkheden. Ook worden kennis en ervaringen uitgewisseld. De volgende bijeenkomst is op 12 september 2019 van 14.00 tot 17.00 uur. U bent van harte welkom. Kijk voor meer informatie op de website: www.Taalakkoordnhn.nl  

Andere activiteiten in september tijdens de maand van leren en werken zijn:

Inspiratiemiddag bij het Horizon College op vrijdag 6 september

Vanaf eind september 2019 is het mogelijk je bij het Horizon College in Heerhugowaard te laten omscholen. Dit is speciaal bedoeld voor mensen van 23 jaar en ouder. De opleiding begint met een periode van drie maanden theorie (BOL), daarna volg je een BBL-opleiding (leren in de praktijk) van anderhalf jaar. Met je nieuwe diploma op zak kun je meteen aan de slag in deze bedrijfstak. Iedereen die hier interesse in heeft is van harte welkom op de Inspiratiemiddag op 6 september.

Voor welke opleidingen kun je je inschrijven?

  • Kok
  • Kapper (Barbier)
  • FacilitairMedewerker
  • Bakker

Pilot Praktijkleren start ook in september

Ook de Pilot Praktijkleren start in september. De pilot richt zich op werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt.

Het doel van de pilot is te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk te vergroten. De invulling van trajecten voor de deelnemers in deze pilot is maatwerk. De praktijkleerroute kan een belangrijke opstap zijn naar werk en eventueel een basis vormen voor verder doorleren in het MBO. Voor werkgevers is het een mooi instrument om (potentiële) werknemers die (nog) geen bbl-diploma of mbo-certificaat kunnen behalen breder inzetbaar te maken binnen het bedrijf. Gezien het doel van de praktijkverklaring; op een laagdrempelige manier de overgang naar werk versoepelen en de kans op blijvend werk vergroten; vinden we het belangrijk dat ook onze arbeidsmartkregio hier aan meedoet. We hebben afgesproken dat we komend jaar aan 150 mensen een praktijkverklaring gaan uitreiken. School komt naar de praktijk!

Opzetten van een hacklab

We gaan een hacklab opzetten in september. Hacklab Noord Holland Noord is een non-profit, collegegeld-vrij initiatief. Het wil het tekort in cybersecurity-expertise op de arbeidsmarkt verkleinen door jongeren 21e-eeuwse ICT-vaardigheden bij te brengen en relevante werkervaring op te laten doen.  Leren in de praktijk zonder dat jongeren naar school gaan. School komt naar de jongeren toe. Hacklab neemt het initiatief over van de Cyberwerkplaats Rotterdam en Holland Noord (Friesland). Een nauwe samenwerking ligt in de planning.

Leerwerkloket:  Leerwerkloket Noord-Holland Noord