Rotterdam Erasmusbrug

> Over Leren en Werken Rijnmond

Over Leren en Werken Rijnmond

Programma Leren en Werken

Het Programma Leren en Werken bestaat sinds eind 2009 en heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies, validering & erkenning en laaggeletterheid. Hiertoe zijn in arbeidsmarktregio’s door het hele land een of meer Leerwerkloketten gevormd.

Leerwerkloketten zijn samenwerkingsverbanden tussen de partijen die in de regio bij Leren en Werken betrokken zijn: UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven en het regionale bedrijfsleven. Gezamenlijk ontwikkelen zij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren.

Leerwerkloket Rijnmond

Het Programma Leren en Werken wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast dragen regionale partners bij aan het Leerwerkloket in hun regio.Het LeerWerkLoket Rijnmond is een samenwerkingsverband met de onderwijsinstellingen Albeda, Zadkine en het Techniek College Rotterdam. Daarnaast is er een samenwerkingsverband met het UWV, Werkgeversservicepunt Rijnmond, Gemeente Rotterdam en Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (S-BB)

Via onderstaande links vindt u meer informatie over de partners van het Leerwerkloket Rijnmond: