Nieuws

> LeerWerkMarkt 2018 een succes!

LeerWerkMarkt 2018 een succes!

Op 14 maart jl hebben wij in de Lockhorst in Sliedrecht weer de jaarlijkse LeerWerkMarkt gehouden. In samenwerking met het LeerWerkLoket Alblasserwaard Vijfheerenlanden richtte wij deze markt op om opleidings- en werkzoekenden te ondersteunen naar een BBL-plek of een kort scholingstraject met baangarantie. Er waren 19 bedrijven/organisaties aanwezig die BBL-plekken of korte scholingstrajecten met baangarantie beschikbaar hadden.

Om 16:00 uur ging de markt open. Het was er gezellig druk en er heerste een geanimeerde stemming. Uiteindelijk bezochten zo’n 100 bezoekers (kandidaten + begeleiders) de markt.