> Privacy Rijk van Nijmegen

Privacy Rijk van Nijmegen

Als u met het Leerwerkloket Rijk van Nijmegen te maken heeft, dan geeft u persoonsgegevens aan ons door. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens als uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Als we persoonsgegevens van u vragen, of krijgen van andere organisaties, dan beschermen we uw privacy zorgvuldig. Omdat we dat vanzelfsprekend vinden. Maar ook omdat dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is nieuwe privacywetgeving die vanaf mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie.

We kunnen ook gegevens verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dat doen we met cookies. Meer informatie hierover leest u op de pagina cookies.

Wie zijn wij?

Het Leerwerkloket Rijk van Nijmegen heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Wij zijn een regionale samenwerkingsverband van onderwijs, ondernemers en overheid (ROC, SBB, RMC, MKB, gemeenten en UWV). Gezamenlijk ontwikkelen wij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij beschermen uw persoonsgegevens zorgvuldig. Uw gegevens worden niet zonder toestemming van u met derden gedeeld. We beveiligen onze systemen goed en zorgen dat deze altijd up-to-date zijn.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om u advies te geven gerelateerd aan onze dienstverlening. Verder om u te informeren over leer-werk mogelijkheden en belangrijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de opleidngsmarkt (bijvoorbeeld via een Nieuwsbrief). Uw gegevens worden niet zonder toestemming van u met derden gedeeld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens, totdat u aangeeft dat u dit niet meer wilt of wanneer er geen noodzaak meer is. U kunt u afmelden via rijkvannijmegen@lerenenwerken.nl

Voor de nieuwsbrief van het Leerwerkloket Rijk van Nijmegen kunt u zich aanmelden via rijkvannijmegen@lerenenwerken.nl of afmelden via "afmelden" onderaan de nieuwsbrief.

Contact met het leerwerkloket Rijk van Nijmegen over privacy of uw persoonsgegevens

Wilt u contact opnemen met het Leerwerkloket Rijk van Nijmegen over uw privacy of uw persoonsgegevens? Dan kunt u e-mailen naar Rijkvannijmegen@lerenenwerken.nl. Geef in de mail duidelijk aan wat uw vraag of opmerking is.

Heeft u een klacht over uw privacy? Dan kun u ons ook mailen via rijkvannijmegen@lerenenwerken.nl of u kunt rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens(externe link). 

Recht op inzage, correctie, vergetelheid en data-portabiliteit

Indien u aanspraak wilt maken op bovengenoemde rechten, dan kunt u ook mailen naar rijkvannijmegen@lerenenwerken