> Studiekosten

Studiekosten

Wie betaalt de opleiding?

Zelf betalen

Heb je geen werkgever of betaalt jouw werkgever de opleiding niet? Dan zul je in de meeste gevallen zelf de opleiding moeten betalen. De kosten kun je meestal aftrekken van de belasting, tenzij ze onder het drempelbedrag blijven. Ben je onder de 30, dan kun je mogelijk een beroep doen op studiefinanciering. Mogelijk verandert de regeling voor studiefinanciering. Kijk voor actuele informatie op DUO.nl. Bij een laag inkomen is de gemeente soms bereid om een deel te vergoeden.

Opleiding via je werkgever

Als je in loondienst bent, kun je jouw werkgever vragen om de opleiding te betalen. Vaak zijn daarover afspraken gemaakt in de CAO. Grote werkgevers hebben vaak overeenkomsten met opleidingsinstituten.
Werkgevers die hun personeel opleidingen aanbieden krijgen belastingkorting of subsidie, en kunnen vergoedingen uit opleidingsfondsen krijgen. Bespreek dit met je werkgever om opleiding naast je baan mogelijk te maken.

Speciale regelingen

Voor bepaalde groepen of per regio bestaan speciale scholingsregelingen. Bijvoorbeeld het Scholingsvoucher voor 50-plussers (landelijk) en de Startersbeurs voor jongeren van 18-27 (niet in alle regio’s). Voor mensen werkzaam in de detailhandel is er de Ontdekcheque van maximaal €750,- via Winnen met leren van FNV. Vraag na bij je werkgever of er in jouw geval een speciale regeling van toepassing is.