Flow loopbaan van peuter tot pensioen

> Loopbaan van peuter tot pensioen

Loopbaan van peuter tot pensioen

Bij Flow in Waalwijk organiseerden we een prikkelende workshop over 21e-eeuwse vaardigheden. Een tiental deelnemers namen we mee in het belang van een leven lang ontwikkelen, de veranderingen op de arbeidsmarkt en hoe je hier goed op voor te bereiden.  

Beroepen van de toekomst werden onder de loupe genomen en de competenties en vaardigheden die daarvoor nodig zijn werden in kaart gebracht.

De deelnemers zijn ten slotte zelf aan de slag gegaan: hoe staat het met hun 21e-eeuwse vaardigheden?
Dit leverde mooie discussies en inzichten op. Vanuit deze workshop ontmoetten we ook deelnemers bij andere activiteiten in de Maand van Leren en Werken.