> Loopbaanondersteuning ‘in the picture’

Loopbaanondersteuning ‘in the picture’

Volgens mij kan inmiddels niemand er meer omheen. Om Leven Lang Ontwikkelen te realiseren is het nodig dat mensen laagdrempelig terecht kunnen met hun loopbaanvragen. Ook moet informatie over opleidingsmogelijkheden en arbeidsmarktkansen gemakkelijk toegankelijk zijn.

Onze nu lopende pilots met Leerwerkloketten Plus komen voort uit de Kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen van september 2018. De SER werd daarin aangewezen als aanjager van een krachtiger leercultuur. Deze startte een Actie-agenda, waar inmiddels een van de doorbraakthema’s luidt: “Een laagdrempelige, onafhankelijke, herkenbare en effectieve dienstverlening, waar zowel werkenden als niet-werkenden worden bereikt, waar deskundige loopbaanbegeleiding wordt geboden, leidend tot een versterkte positie op de (transitionele) arbeidsmarkt in termen van inzetbaarheid, weerbaarheid en wendbaarheid.”

In januari jl. verschenen opnieuw drie adviezen waarin laagdrempelige loopbaanondersteuning wordt bepleit. De Commissie Borstlap vraagt in zijn advies over een nieuwe regulering van werk om loopbaanwinkels en loopbaan-APK’s om werkenden inzetbaar te houden. In de position paper ‘De kracht van Praktijkleren in het mbo’ ziet ook SBB informatie en advies als onmisbare instrumenten om de doelgroep volwassenen beter gebruik te laten maken van het beroepsonderwijs. De SER onderzocht scholing bij re-integratie en constateert dat de sociale zekerheid is gericht op snelle terugkeer naar werk en niet op duurzaam investeren in menselijk kapitaal. Om dit te verbeteren is scholingsgeld nodig maar ook een plek waar werkzoekenden advies en informatie kunnen krijgen over opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.

In de verschillende rapporten worden de gewenste loopbaanadviespunten aangeduid in uiteenlopende bewoordingen, maar de inhoud komt overeen. Loopbaanondersteuning wordt eveneens door allen omschreven als een publiek-private voorziening die regionaal moet worden gerealiseerd door de partners in het werkveld onderwijs-arbeidsmarkt.

De Kerngroep Loopbaanondersteuning LLO werkt momenteel aan een position paper voor minister Koolmees. Hierin wordt het pleidooi voor een regionale structuur voor loopbaanondersteuning samengevat.

Wij als Leerwerkloketten bevinden ons al middenin dit speelveld. Onze dienstverlening is een goed vertrekpunt om straks met onze partners in alle regio’s loopbaanondersteuning voor iedereen mogelijk te maken. Zeker met de ervaringen die we opdoen met de Plusloketten.

Rieky Janssen

Landelijk manager Leerwerkloketten