> Move Your Skills

Move Your Skills

Mijn naam is Ronald Karssies,
Ik ben projectleider van Move Your Skills
Move Your Skills is een project van Albeda College en Rabobank Rotterdam
Wij organiseren aanvullend op het reguliere lesprogramma Gastcolleges, workshops, trainingen en excursies waarmee we studenten in aanraking brengen met het experts uit het bedrijfsleven.
Doel van Move Your Skills is het vergroten van ondernemendheid en ondernemerschap bij studenten.

Met vriendelijke groet,

Ronald Karssies
Projectleider Move Your Skills