> Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2019

Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2019

De netwerkbijeenkomsten Leren en Werken zijn bestemd voor de projectleiders van de Leerwerkloketten en anderen die direct betrokken zijn bij het Programma Leren en Werken en de Leerwerkloketten.

De data van de komende netwerkbijeenkomsten in 2019 zijn:

  • donderdag 10 oktober 2019
  • donderdag 12 december 2019

Noteer ook in je agenda: maandag 4 november 2019 Leerwerkdag

Meer informatie over de geplande bijeenkomsten vind je bij ‘Bijeenkomsten’ in het inloggedeelte van Lerenenwerken.nl.