> Nieuw jasje

Nieuw jasje

Jullie zien het meteen: de INFO Leerwerkloketten heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Ook hebben we besloten de nieuwsbrief voortaan wat korter te maken en vaker te laten verschijnen. Zo hopen we onze lezers actueler op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen en de leestijd per keer wat te bekorten.

Wat blijft, is inspirerende berichtgeving vanuit de praktijk van de Leerwerkloketten. Met in dit nummer onder meer de pilot van NRTO in de regio Twente om de klant uit het grote aanbod van publieke en private opleidingen snel de juiste keus te laten maken. En een inspirerend verslag over de bijeenkomst ‘Taalvriendelijkheid op de werkvloer’ bij afvalverwerker Irado.

In april 2019 zijn de regio’s Friesland, Twente en Rijnmond aan de slag gegaan met de Leerwerkloketten Plus. Met als accenten respectievelijk leven lang ontwikkelen voor werknemers, samenwerking met een regionaal scholingsfonds en publiek-private samenwerking in een grootstedelijke regio. Verder krijgen de Leerwerkloketten Plus extra armslag voor loopbaanadvies en het organiseren van leerwerktrajecten in samenwerking met met regionale en sectorale partnerorganisaties.

Op 6 juni was het officiële startmoment met toespraken van Tof Thissen, directeur UWV Werkbedrijf, Ton Heerts, voorzitter MBO Raad en Brenda Gietema van SZW. Van onze ambassadeurs waren Adriana Stel (stichting DOORZAAM), Ria van ’t Klooster (NRTO), Bert van de Burgt (vm wethouder Dordrecht) en Frank Smeets (DB Schenker) aanwezig. Alle sprekers benadrukten dat toegankelijke scholingsinformatie en loopbaanadvies onmisbaar zijn voor de gewenste ontwikkelcultuur. Lees het verslag van de bijeenkomst.

De opbrengsten uit de Leerwerkloketten Plus zullen te zijner tijd landelijk uitgerold worden. Ook is het mogelijk dat in een later stadium meer regio’s kunnen aanhaken met aanvullende innovaties. Het Programma Leren en Werken krijgt op grond van de kabinetsbrief Leven Lang Ontwikkelen (september 2018) van 2019 t/m 2021 extra financiering voor de Leerwerkloketten Plus.

Marianne Zoetmulder

Landelijk Programmamanager Leren en Werken